Tiedote

TIEDOTE         25.8.2006

UUSI TUTKIMUSHANKE ALKOI HELSINGIN YLIOPISTOSSA:
TOISEUS ROOMALAISESSA MAAILMASSA 200–500 –LUVUILLA J.A.A

Olivatko hunnit verenhimoisia ja petollisia? Olivatko kreikkalaiset ja roomalaiset uskonnot riettaita ja riehakkaita? Miksi valtavirran kristillisyydestä poikkeavat ”kerettiläiset” nähtiin vaarallisina? Miten ”barbaareista” tuli salonkikelpoisia kristittyjä? Miten vainotuista kristityistä tuli vainoojia?

Näitä ja muita samankaltaisia kysymyksiä selvittää Suomen Akatemian rahoittama uusi tutkimushanke Toiseus roomalaisessa maailmassa 200–500 –luvuilla j.a.a. Hanke tutkii antiikin roomalaisten suhtautumista muukalaisiin. Nämä muukalaiset olivat joko Rooman valtakunnan ulkopuolisia kansoja tai eri uskontoa harjoittavia ihmisiä. 

”On tärkeää tutkia, millä eri tavoilla kreikkalais-roomalaisen antiikin jälkivaikutus näkyy nykymaailman uskonnollisissa ja etnisissä konflikteissa. Oman aikamme ilmiöillä ja ongelmilla on juurensa antiikissa. Tutkimalla muinaisten roomalaisten asenteita ja käsityksiä voimme hahmottaa paremmin myös omaa kulttuuriamme”, hankkeen vetäjä dos. Kahlos esittää.
Keskittymällä myöhäisantiikkiin (200–500 – luvut j.a.a) tutkimushanke tuo esiin roomalaisten suhtautumisissa tapahtuneita muutoksia. ”Pohdimme Rooman valtakunnan kristillistymisen vaikutusta siihen, ketkä koettiin muukalaisiksi uudessa tilanteessa”, Kahlos kertoo.
Tutkimusryhmä tuo uusina näkökulmina esiin kuvatutkimuksen, identiteetti- ja toiseustutkimuksen sekä retoriikan tutkimuksen.
Tulevina vuosina tutkimusryhmä esittelee tutkimustuloksiaan tieteellisissä artikkeleissa ja väitöskirjoissa. Lisäksi ryhmä julkaisee kirjan The faces of the other – Otherness in the late Roman world.

Tutkimusprojektia johtaa: 

  • akatemiatutkija, dos. Maijastina Kahlos (Helsingin yliopisto, Klassillisen filologian laitos)

Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat: 

  • fil. lis. Päivi Collander (Turun yliopisto, Yleisen historian laitos) 
  • fil. lis. Markus Mertaniemi (Oulun yliopisto, Historian laitos)
  • fil. maist. Marika Rauhala (Oulun yliopisto, Historian laitos)

Tutkimushanketta esitellään tarkemmin hankkeen kotisivulla
suomeksi: http://www.maijastinakahlos.net/b/tutkimus-research/toiseus-roomalaisessa-maailmassa-200-500-luvuilla/
englanniksi: http://www.maijastinakahlos.net/b/homepage/research/the-faces-of-the-other/

Lisätietoja antaa:
Maijastina Kahlos, maijastina.kahlos@helsinki.fi
Kotisivu: http://www.maijastinakahlos.net/b/
Klassillisen filologian laitos, Yliopistonkatu 5, 00014 Helsingin yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.