Puolustuksesta hyökkäykseen

Polemiikin strategioiden muutos kristillisessä kirjallisuudessa 300-340

Maijastina Kahlos (Helsingin yliopisto)

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti vuosina 2006-2011

Tutkimusprojektissa ovat ilmestyneet tai ilmestymässä seuraavat julkaisut:

duckworth2.jpg

Forbearance and Compulsion. Rhetoric of Tolerance and Intolerance in Late Antiquity, Duckworth: London, ilmestyy huhtikuussa 2009, n. 200 s.

Kirjan esittely

Kirjan sisältö

“The Importance of Being a Pagan”, Pagani e cristiani in dialogo. Tempi e limiti della cristianizzazione dell’impero romano nel IV-VI secolo d.C., a cura di P. Brown e R. Lizzi, sarjassa Christianity and History / Cristianesimo nella storia (ilmestyy 2009).

“Reclaiming and Refuting Monotheism – Monotheism in the Debate between ‘Pagans’ and Christians in 380-430’ ”, Pagan Monotheism in the Roman Empire, eds. S. Mitchell & P. Van Nuffelen, sarjassa “Interdisciplinary studies in ancient culture and religion”, Peeters: Leuven, ilmestyy 2009.

“Ritus ad solos digitos pertinens (Lact. inst. 5.19.29) – Lactantius against the Roman religion in Institutiones divinae”, Jews, Christians and Pagans in Antiquity – Critique and Apologetic, sarjassa Early Christianity in the Context of Antiquity (ECCA), eds. D. Brakke, A. Jacobsen & J. Ulrich, Århus, ilmestyy 2009.

“The Rhetoric of Tolerance and Intolerance – From Lactantius to Firmicus Maternus”, Changes and Continuities in Christian Apologetic, sarjassa Early Christianity in the Context of Antiquity (ECCA), eds. A. Jacobsen, M. Kahlos & J. Ulrich, Århus ilmestyy 2009, 1-21.

“Bene currunt sed non in via currunt – The Image of Good Pagans in fourth and fifth century Christian Literature”, Imagology and Cross-cultural Encounters in History, sarjassa Studia historica septentrionalia 56, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys Rovaniemi 2007, 63-69.

“Comissationes et ebrietates – Church leaders against banqueting at martyria and at tombs”, Ad itum liberum – Essays in honour of Anne Helttula, eds. O. Merisalo & R. Vainio, Jyväskylä 2007, 13-23.

”Uskonnollinen painostaminen myöhäisantiikissa – Kirkolliset kirjoittajat ja voimankäytön oikeuttaminen”, Historiallinen Aikakauskirja 4 (2007), 453–462.

”Barbaariset riitit ja oudot menot – Antiikin roomalaisten näkemyksiä kelttien uskonnosta”, Studia Celtica Fennica 3 (2006), 27–34.

Puolustuksesta hyökkäykseen -hanke (From Defence to Assault) tutkii Rooman valtakunnassa 300-luvun kuluessa tapahtuneita uskonnollisia ja ideologisia muutoksia. Se pohtii sitä, kuinka kristillinen apologetiikka eli puolustuskirjoittelu muuntui hyökkääväksi polemiikiksi pakanoita vastaan vuosina 300-340.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kristillisen polyteisteja ja polyteistisia uskontoja vastaan suunnatun polemiikin rakenteita. Keisari Konstantinuksen “kääntymyksen” jälkeen kristillisestä apologiasta tulee categoriaa, puolustus muuttuu syytökseksi. Tutkimusongelma on kuitenkin mutkikkaampi kuin pelkkä siirtymä puolustuksesta hyökkäykseen, sillä kristinuskon puolustus oli aina tiiviisti kietoutunut polemiikkiin ja hyökkäykseen. Aikakauden tekstejä analysoidaan osana varhaisen kristinuskon dialektista käännettä.

Selvittääkseni muutosta analysoin sekä Konstantinusta edeltävää että hänen jälkeensä kirjoitettua kristillistä polemiikkia, vuosilta 300-340. Haluan tarkistaa aikaisemmassa tutkimuksessa ylikorostettua muutosta, jonka Konstantinuksen “kääntymys” sai aikaan kristillisessa kirjallisuudessa. Kiistely polyteistien kanssa ei suinkaan lakannut Konstantinuksen “kääntymyksen” jälkeen, vaan se jatkui edelleen ja muuntui sitä mukaa, kun kirjoittajat muuttuneissa olosuhteissa kohtasivat uusia ongelmia.

Tutkimuksen tärkein teema on kristillisen identiteetin rakentaminen vastakkainasettelujen kautta. Tutkimuksessani pohdin sitä, kuinka argumentointi pakanoita vastaan ja vastakkainasettelut kietoutuvat kristillisen itseymmärryksen ja itsevakuuttelun ympärille. Tutkimuksen hypoteesina on se, että kristillinen kirjallinen aineisto kertoo enemmän kirjoittajista ja heidän yhteisöistään kuin polyteisteista ja polyteistisista uskonnoista sinänsä, joita ne muodollisesti käsittelevät.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.