Valerius Maximus ja roomalainen religio

MATERIAALIA TEKSTIKURSSILLE USKONNOT ROOMAN VALTAKUNNASSA – TEKSTIT

Roomalainen itseymmärrys:
Mitä religio on?

  • Valerius Maximus, Memorabilia (Factorum ac dictorum memorabilium libri) 1.1.1a-b

(HUOMIO! NÄITÄ KÄÄNNÖKSIÄ EI OLE EDES YRITETTY ESITTÄÄ KAUNIILLA SUJUVALLA SUOMEN KIELELLÄ, VAAN TARKOITUKSENA ON VAIN AVATA LATINAN RAKENTEITA!)

Teoksen ensimmäinen osio De religione. Yhdeksän kirjaa, tuli suosituksi 300-luvulla, jolloin siitä tehtiin lyhennelmiä). Tiberiuksen kaudella (14-37).

Maiores statas sollemnesque caerimonias pontificum scientia, bene gerendarum rerum auctoritates augurum obseruatione, Apollinis praedictiones uatum libris, portentorum depulsiones Etrusca disciplina explicari uoluerunt.

Esi-isät tahtoivat, että asetetut/kiinteät ja juhlalliset seremoniat selitetään /järjestetään pappien tiedolla/tietämyksellä, (että) asioiden hyvin hoitamisen päätökset (selitetään /järjestetään) auguurien tarkkailulla, (että) Apollon ennustukset (selitetään /järjestetään) tietäjien/ennustajien kirjoilla, (että) enteiden torjuminen (selitetään /järjestetään) etruskilaisella opilla.

Vrt. Cicero, De haruspicum responsis 18 samaan tapaan: religionum colendarum puhuu asetettujen ja muodollisten seremonioiden järjestämisestä pappeudella/pontifikaatilla jne.
Pontifex, pontifices – Valtion viralliseen pappiskollegioon kuuluva pappi, elinikäinen, rituaaleihin liittyvien asioiden tulkitsija (myös rituaalien epäonnistumisissa). Etymologia: sillantekijä. Tradition mukaan Numa Pompiliuksen perustama virka. Tehtäviä: lakien ja usk. perinteiden säilyttäminen (arkistointi), virkamiesten neuvominen usk. toimissa, Vestan, penaattien ja Capitoliumin triadin kulttien huolehtiminen. Kalenteri: usk. juhlien ajankohdat, temppelien vihkimiset. 3->6->9->15->16. Johtaja pontifex maximus, keisari oli pontifex maximus; paavit 400-luvulta lähtien.
Augur, augures – Virallinen ennustajapappi, elinikäinen, kuului auguurien kollegioon. 3->15->16. Enteiden tarkkailu ja tulkinta: taivaan ilmiöt, lintujen lento, ääntely, nokkiminen.
Apollon ennustukset viittaa Cumaen Sibyllan ennustuskirjoihin. Niitä tulkitsi pappiskollegio aluksi duumviri sacris faciundis, sitten decemviri, myöh. quindecimviri. Johtivat kreikkalaisen rituaalin mukaan suoritettavia kultteja. Esim. Apollon temppeli kulkutaudin yhteydessä 433 e.a.a.
Portentum – ennemerkki, outo tai epätavallinen ilmiö, joka tulkittiin jumalien lähettämäksi enteenä tulevaisuudesta. Huonot enteet piti torjua tietyillä sovitusriiteillä.
Etruskilainen oppi viittaa haruspekseihin (haruspex, haruspices). Uhrieläinten sisälmyksien tutkiminen ja tulkinta. Alun perin etruskilainen taito. Etymologia: haru-sisälmykset + spex-tarkkailija).

Prisco etiam instituto rebus diuinis opera datur, cum aliquid conmendandum est, precatione, cum exposcendum, uoto, cum soluendum, gratulatione, cum inquirendum uel extis uel sortibus, inpetrito, cum sollemni ritu peragendum, sacrificio, quo etiam ostentorum ac fulgurum denuntiationes procurantur.
Myös ikivanhalla määräyksellä/lailla annetaan jumalallisille asioille käytännöt/riitit (= ikivanhojen määräysten mukaan jumalallisia asioita hoidetaan riiteillä): kun jotakin on uskottava haltuun/annettava haltuun, rukouksen avulla; kun (jotakin) on vaadittava, uhrilupausten avulla, kun (jotakin) on purettava/päästettävä irti, kiitoksen avulla, kun (jotakin) on tiedusteltava [suotuisia merkkejä johonkin hommaan] joko sisälmyksistä tai arvoista/arvoilla, hyvien enteiden saavuttamisella, kun (jotakin) on suoritettava juhlallisella/muodollisella riitillä, uhrauksella, jossa/jolla/jolloin myös hoidetaan/suoritetaan/sovitetaan enteiden ja salamoiden uhka.

precatio = preces – rukous
votum – uhrilupaus, lupaus uhrilahjasta etukäteen
procurare – suorittaa, toimittaa; enteiden yhteydessä: sovittaa, puhdistaa
ostentum – enne, ihme
denuntiatio – ilmoitus, julistus, uhkaus, uhka

Tantum autem studium antiquis non solum seruandae sed etiam amplificandae religionis fuit, ut florentissima tum et opulentissima ciuitate decem principum filii senatus consulto singulis Etruriae populis percipiendae sacrorum disciplinae gratia traderentur, Cererique, quam more Graeco uenerari instituerant, sacerdotem a Velia, cum id oppidum nondum ciuitatem accepisset, nomine Calliphanam peterent [uel, ut alii dicunt, Calliphoenam], ne deae uetustis ritibus perita deesset antistes.

Mutta niin suuri oli muinaisilla (ihmisillä) halu/into, ei vain uskonnon säilyttämiseen/hoitamiseen/vaalimiseen vaan myös (uskonnon) laajentamiseen, niin että, kaupungin ollessa silloin mitä kukoistavin ja vaurain, senaatin päätöksellä johtavien (miesten) kymmenen poikaa lähetettiin/luovutettiin Etrurian yksittäisille kansoille/kansojen pariin [näiden] pyhien asioiden opin omaksumisen/oppimisen vuoksi (=omaksumaan pyhien asioiden oppia), ja (niin että) he etsivät/anoivat Cerekselle, jota he olivat määränneet palvoa kreikkalaisella tavalla, Veliasta, kun tämä kaupunki ei ollut vielä saanut kaupunkioikeuksia, papittaren nimeltä Calliphana/Kallifane (tai kuten toiset sanovat, Calliphoena/Kallifena), niin ettei jumalattarelta puuttuisi vanhoihin riitteihin perehtynyttä ylipapitarta.

religio – sanan eri merkitykset ja aspektit
senatus consultum – senaatin päätös lyh. s.c.
Velia – tässä: Velia kaupunki Lucaniassa. (Italian kaupungit saivat kansalaisoikeudet v. 89 e.a.a).
civitas – kaupunki, kansalaisoikeus, kansalaisuus, valtio. Kaupunki, jolla on tietyt oikeudet (civitates foederatae – liittolaisuussuhteessa olevat c. joilla itsehallinto ja oma oikeusjärjestys; civitates sine foedere – ilman liittolaisuussuhdetta, rajoitettu itsemääräämisoikeus).
sacerdos, sacerdotis – pappi, papitar
antistes, antistitis – temppelin esimies, ylipappi. Etymol. anti-sto – seistä edessä, olla etusijalla.
antistita, ae – ylipapitar, temppelin hoitaja

Maijastina Kahlos

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.