Roomalaiset kirjailijat Saturnaliasta

MATERIAALIA TEKSTIKURSSILLE USKONNOT ROOMAN VALTAKUNNASSA – TEKSTIT 

Macrobius Saturnalia 1.24.22-23

Macrobius:
Ambrosius Theodosius Macrobius (tarkka ajoitus epävarma, tod.näk. 430 toiminut pretoriaaniprefekti Theodosius)
Teokset: Somnium Scipionis eli kommentaari Ciceron De re publican viimeiseen osaan Somnium Scipionis.
Saturnalia: dialogimuotoinen, roomalaista kulttuuria, uskonnollista traditiota, filosofiaa, kirjallisuutta (erityisesti Vergiliuksen pohdintaa).
Molemmat teokset hyvin suosittuja keskiajalla.

Praetextatus (isäntä), Symmachus, Nicomachus Flavianus ja muut vieraat keskustelevat perinteisen dialogin tapaan (vrt. Platon, Cicero jne). Johtava orja tulee ilmoittamaan, että isännät voivat siirtyä pöytään.

Saturnalia – juhlaa vietettiin 17.12- 23.12.

Julkinen puoli: uhraaminen ja pidot Saturnuksen temppelillä Forum Romanumilla.
Yksityinen puoli: yksityisiä bileitä useiden päivien ajan. Lahjojen vaihtoa. Perinteisiä lahjoja: vahakynttilät.
Suosittu juhla 200- ja 300 –luvuille saakka.
Saturnalian juhlinta liittyi läheisesti uuden vuoden juhlintaan (Kalendae Ianuariae) ja yhdistyi vähitellen siihen ja kristilliseen jouluun.

(HUOMIO! NÄITÄ KÄÄNNÖKSIÄ EI OLE EDES YRITETTY ESITTÄÄ KAUNIILLA SUJUVALLA SUOMEN KIELELLÄ, VAAN TARKOITUKSENA ON VAIN AVATA LATINAN RAKENTEITA!)

22 Inter haec servilis moderator obsequii, cui cura vel adolendi Penates vel struendi penum et domesticorum actuum ministros regendi, ammonet dominum familiam pro sollemnitate annui moris epulatam.

Sillä aikaa orjien #tottelevaisuuden ohjaaja (orjien johtaja), jonka tehtävä (oli) joko/osaksi penaateille uhraaminen, tai/osaksi ruokavaraston hoitaminen ja kodinhoidon palvelijoiden johtaminen, muistuttaa isäntää, että talonväki (=palveluskunta) (on) viettänyt pitoja vuosittaisen tavan mukaisen juhlan kunniaksi (accusativus cum infinitivo).

moderator, is – ohjaaja, johtaja, hallitsija
obsequium, ii – tottelevaisuus, kuuliaisuus
ad-oleo, ui 2. – panna tuoksumaan, polttaa uhriksi, palvoa (uhrilla)
struo, struxi, structum – latoa, pinota, järjestää, hankkia, panna pystyyn
penus, us – ruokavarat, ruokavarasto (vrt. penaatit)
actus, us – ajaminen, toimi, teko
ammoneo = admoneo – muistuttaa, kehottaa, varoittaa
familia – talonväki, perhekunta, perhe, palveluskunta, talo, talous
epulor – pitää pitoja, juhlia, aterioida < epulum – pidot, juhla-ateria (myös varsinkin uskonnollisessa yhteydessä, esim. epulum Iovis)

23 Hoc enim festo religiosae domus prius famulos instructis tamquam ad usum domini dapibus honorant: et ita demum patribus familias mensae apparatus novatur. Insinuat igitur praesul famulitii coenae tempus et dominos iam vocare.

Sillä tässä juhlassa uskonnolliset talot/kodit kunnioittavat ensin palvelijoita ikään kuin isännän käyttöön järjestetyllä juhla-aterialla: ja niin vasta/lopuksi pöydän kattaus uusitaan perheen/talon isännille). Palvelusväen johtaja siis tulee ilmoittamaan, että aterian aika kutsuu jo myös isäntiä (accusativus cum infinitivo).

daps, dapis f., tavallisesti monikossa – uhriateria, juhla-ateria
instruo, struxi, structum – rakentaa, järjestää, varustaa
apparatus, us – valmistelu, kalusto, varustus, komeus
pater familias (vanha gen.) – perheen pää, perheen isä (jolla oli perheen jäseniin nähden rajaton valta, patria potestas)
insinuo 1. – pistää poveen, tunkea sisälle, tungetella # lisää merkityksiä
praesul – alunp. tanssija usk. kulkueen edellä, edellähyppijä, johtaja (prae+sul < salio – hyppiä, tanssia) famulitium, ii – orjuus, orjana oleminen, orjat (< famulus – palvelija, orja) coena = cena – päivällinen, ateria

Macrobiuksen teksti viittaa perinteisen hierarkian nurinkääntämiseen Saturnalian aikana. Orjat saivat viettää pitoja ja juominkeja ennen isäntiä.
Joiltakin antiikin kirjailijoilta mainintoja, että isännät tarjoilivat palvelijoille aterian aikana.
Orjat saivat pelata pelejä isäntiensä kanssa samanarvoisina.
Joissakin (uskonnollisissa) juhlissa normaali sosiaalinen järjestys käännettiin päälaelleen. Karnevalistinen piirre.
Vrt. Babylonian uuden vuoden juhla, Akitù: sosiaalinen nurinkääntö, karnevaalikuningas.
Ennen kaikkea orjien juhla. Polemius Silvius mainitsee Saturnalian orjien juhlana (Feriae servorum).

KUVA: Ns. Philocaluksen (Filokaloksen) kalenteri vuodelta 354
A. Degrassi, Inscriptiones Italiae XIII.2. Fasti anni Numani et Iuliani, Roma 1963, 245
Inscriptiones Latinae Antiquissimae, Berlin (1893) pp.256-278. Die Calenderbilder, Berlin (1888)
Kopio säilynyt 1600-luvun käsikirjoituksessa Barberini Ms (ms Barb. lat. 2154, fol. 23). Bibliotheca Vaticana.

Otsikko Mensis December
Teksti alla: Argumenta tibi mensis concedo December = (Minä) joulukuu annan sinulle kuukauden aiheet / (Minä) kuukausi joulukuu annan sinulle aiheet.
Teksti on haluttu korjata: Argumenta tibi mensis concedo Decembris = Annan sinulle joulukuun kuukauden aiheet.
Kuvaa Saturnalian juhlijaa.
Naamio viittaa juhliin liittyviin naamiaisiin. (Ei viitanne teatteriin, ei teatteriesityksiä).
Juhlijan puku: erilaisia tulkintoja: Tunika voi viitata orjaan. Tai maalaisen talvivaatetus. Turkiskaulus (keeppi). Tai: myöhäisantiikissa tapana kuvata metsästäjä tällä tavalla lyhyessä tunikassa. Soihtu kädessä viittaa yöaikaan eli yöjuhlintaan.
Pöydällä: nopat ja noppatorni, josta noppia heitettiin. Viittaa (rahasta) pelaamiseen, joka liittyi juhlaan, julkisena sallittiin Saturnalian aikana.
Oikealla linnut riippumassa: viittaavat talviseen linnustukseen: ehkä Saturnalia-lahja.
Sydämenmuotoiset esineet (ei tunnistettu).

Saturnalia merkitsi arvaaliveljesten litugisen vuoden alkua, rex sacrorumin uhri, kollektiivinen banketti. (Livius 22.1.19). Lahjojen vaihto cerei ja sigillaria muodossa (Martialis 14.1; Macr. sat. 1.11.49).
Philocaluksen kalenterissa joulukuussa on kuvattu mm. naamio.
ristityt moralistit yhdistävät Saturnalian ja Kalendae Ianuariae -juhlinnan.: Tert. apol. 42; Tert. idol. 14; Hier. comm. in Eph. 6.4: kalendariam strenam, saturnalitiam sportulam; Maximus Taur. hom. 103: ebrietatem Saturnalium … lasciviam kalendarum.
Marttyyriakteissa (Dasius) kuvattu Saturnalian juhlakuninkaan valintaa.

Saturnaliaa pakoon Plinius, ep. 2.17.23-24

Gaius Plinius Caecilius Secundus eli Plinius nuorempi (n. 61-113)
Virkaura, konsulina v. 100
Keisarillinen käskynhaltija Bithyniassa ja Pontoksessa v. 111.
Kokoelma kirjeitä (10 kirjaa), joita on suomennettu kaksi valikoimaa (mm. kirjeenvaihtoa keisari Trajanuksen kanssa).
Plinius kuvaa pitkässä kirjeessä maaseutuhuvilaansa, villaansa ja viittaa ohimennen Saturnaliaan. Hän ei pitänyt Saturnaliasta. Hän kuvaa sitä, miten hänellä on erillinen puutarharakennus, jonne ei Saturnalian meluisa juhlinta kuulu eikä häiritse häntä,
Aristokraatit osoittivat halveksuntaa kansanomaista juhlintaa kohtaan.

23 Applicitum est cubiculo hypocauston perexiguum, quod angusta fenestra suppositum calorem, ut ratio exigit, aut effundit aut retinet.

Makuuhuoneeseen on liitetty (=liittyy) pieni hypokausti/lämmityshuone#, joka ahtaan ikkunan avulla päästää pois tai pidättää [hypokaustista] vapautunutta lämpöä, sen mukaan kuin järki (=tilanne) vaatii.

perexiguus – hyvin vähäinen
applico, avi/ui, atum/itum – kiinnittää, liittää
hypocauston, i n.– kuumailmalämmitteinen systeemi, esim. kylpylä tai huone (< kr. hypo alla + kaio polttaa), lattialämmityssysteemi (lattian alle johdettu kuumailma) effundo, fudi, fusum – vuodattaa, tyhjentää, päästää pois suppono, posui, positum – laskea, asettaa alle, vaihtaa, päästää, ajaa exigo, exegi, exactum – ajaa liikkeelle, vaatia

Procoeton inde et cubiculum porrigitur in solem, quem orientem statim exceptum ultra meridiem oblicum quidem sed tamen servat.

Sitten/siitä (on) etuhuone ja makuuhuone ulottuu/ulottuvat aurinkoon, jota nousevana heti vastaanotettuna ohi keskipäivän, vaikkakin kuitenkin epäsuorana/vinona, se/ne säilyttää/säilyttävät (= pitää auringon valoa aina sen noususta iltapäivään saakka vaikkakin epäsuorasti/vinosti).

Tai: molemmat, etuhuone ja makuuhuone, ovat aurinkoon päin

procoeton, onos/onis m. – makuuhuoneen etuhuone
porrigo, rexi, rectum – ojentaa, kurottaa, ulottaa
excipio, cepi, ceptum – ottaa pois, erottaa, ottaa vastaan, saada, kohdata
oblicus = obliquus – vino, epäsuora
servo – tarkata, pitää huolta, pitää kiinni, varoa, säilyttää

24 In hanc ego diaetam cum me recepi, abesse mihi etiam a villa mea videor, magnamque eius voluptatem praecipue Saturnalibus capio, cum reliqua pars tecti licentia dierum festisque clamoribus personat; nam nec ipse meorum lusibus nec illi studiis meis obstrepunt.

Kun minä olen vetäytynyt tähän rakennukseen, näytän myös minulle (itselleni) olevani poissa huvilastani, ja otan sen (=siitä) suuren ilon erityisesti Saturnalia-juhlien aikaan, kun talon muu osa kaikuu päivien vallattomuudesta ja juhlahuudoista; sillä/siten en itse häiritse/estä omieni ilonpitoa eivätkä he (häiritse/estä) minun töitäni.

diaeta, ae f. – ruokajärjestys, hoito; huone, kajuutta, apurakennus, rakennuksen siipi; tässä: erillinen rakennus puutarhassa
recipio, cepi, ceptum – vetää, refl. vetäytyä
tectum – katto, talo, koti
licentia – vapaus, lupa, vallattomuus, hillittömyys, kevytmielisyys
festus adj. – juhla-
festum subst. – juhla
obstrepo, strepui – kaikua, pauhata, häiritä, estää
lusus, us – leikki, pila

Valitus Saturnalian vietosta

Tertullianus, De idololatria 14.3-6

Quintus Septimius Florens Tertullianus (n. 155- n.220), kristitty kirjoittaja, Karthagosta P-Afrikast, retoriikkaa, stoalaista filosofiaa opiskeli.
Kääntyi kristinuskoon n. 195
Apologeettisia (kristinuskoa puolustavia) kirjoituksia: Ad nationes, Apologeticum.
Poleemisia: De idololatria, kieltää kristittyjä osallistumasta polyteistisiin kulttimenoihin (perheen ja virallisiin).
Erilaisia teoksia: teologisia pohdintoja (sielusta, ylösnousemuksesta, kasteesta), eettisiä pohdintoja (esim. De spectaculis osallistumisesta näytäntöihin, kielletty kristityiltä; naisten ehostus- ja pukeutusmisohjeita, s.o. kieltoja), muita kristillisiä suuntauksia vastaan (esim. Markionia vastaan, gnostilaisia suuntauksia vastaan, esim. valentinolaisia vastaan).
Tertullianus itse suuntautui n. 213 valtavirtakristillisyyttä vastaan ja siirtyi montanolaisuuteen (Vähästä-Aasiasta lähtenyt suuntaus).

[3] — Si hominibus, inquit [Paulus], uellem placere, seruus Christi non essem. ’Sed idem alibi iubet, omnibus placere curemus, quemadmodum ego’, inquit, ’omnibus per omnia placeo’.

Jos tahtoisin miellyttää ihmisiä, hän [Paavali] sanoo, en olisi Kristuksen orja (Gal. 1:10). ’Mutta samainen [Paavali] käskee muualla, että meidän on huolehdittava kaikkien miellyttämisestä, sillä tavalla kuin minä, hän [Paavali] sanoo, miellytän kaikkia kaikessa’ (1. Kor. 10:32-33).

Tertullianus viittaa odotettavaan/esitettyyn vastaväitteeseen.

[4] Nimirum Saturnalia et Kalendas Ianuarias celebrans hominibus placebat? An modestia et patientia? An grauitate, an humanitate, an integritate?

Tosin/tietysti [ironisesti] hän miellytti/tapasi miellyttää ihmisiä juhlimalla Saturnaliaa ja uuden vuoden juhlia? Vai vaatimattomuudella ja kärsivällisyydellä? Vai arvokkuudella, vai ihmisystävällisyydellä, vai rehellisyydellä/vilpittömyydellä?

nimirum – tosin, todella, epäilemättä, tietysti (ironisesti) < ni-mirum – ei ihme

Proinde cum dicit: omnibus omnia factus sum, ut omnes lucrifaciam: numquid idololatris idololatres? Numquid ethnicis ethnicus? Numquid saecularibus saecularis?

Samaten/sen vuoksi kun hän [Paavali] sanoo: minut on tehty/minusta on tullut kaikille kaikkea, jotta voittaisin kaikki (ihmiset) (1. Kor. 9:22), kenties idolienpalvojille idolienpalvojia? Kenties pakanoille pakanaa? Kenties maailmallisille (ihmisille) maailmallista (ihmistä)?

lucri facere – käyttää hyväkseen, voittaa < lucrum – voitto, hyöty, etu idololater < idolon, i, n. (myös eidolon, kr. eidolon) – kuva, haamu, ilmestys ethnicus < kr. ethnikos, ethnikoi, ethnos, ethne < hepr. gôyîm (kansat) – pakana, pakanat; lat. myös nationes saecularis < saeculum – vuosisata, elinikä, maailma

[5] Sed etsi non prohibet nos conuersari cum idololatris et adulteris et ceteris criminosis dicens: ceterum de mundo exiretis, non utique eas habenas conuersationis inmittit, ut, quoniam necesse est et conuiuere nos et commisceri cum peccatoribus, idem et compeccare possimus.

Mutta joskin/vaikka hän ei kiellä meitä seurustelemasta idolienpalvojien ja avionrikkojien ja muiden rikollisten kanssa sanoessaan: muuten maailmasta teidän olisi mentävä pois (konj. impf. ilmaisemassa irreaalisuutta), ei ainakaan/varsinkaan hän päästä irralleen niitä kanssakäymisen/yhteiselon ohjaksia,
niin että,
koska on välttämätöntä että me elämme yhdessä ja sekoitumme (a.c.i) syntisten kanssa,
voisimme samoin myös tehdä yhdessä syntiä.

conversor 1 – seurustella, oleskella
ex-eo – mennä ulos, matkustaa
immitto – lähettää, päästää sisään, yllyttää, päästä valloilleen
conversatio – seurustelu, kanssakäyminen

Vbi est commercium uitae, quod apostolus concedit, ibi peccare, quod nemo permittit. Licet conuiuere cum ethnicis, commori non licet. Conuiuamus cum omnibus; conlaetemur ex communione naturae, non superstitionis. Pares anima sumus, non disciplina, compossessores mundi, non erroris.

Missä on elämän seurustelu/yhteys (=yhteiselo), jonka apostoli sallii, siellä on synninteko, jota kukaan ei salli. On lupa elää yhdessä pakanoiden kanssa, ei ole lupa kuolla yhdessä (heidän kanssaan). Eläkäämme kaikkien kanssa, iloitkaamme luonnon yhteydestä, ei taikauskon. Yhdenvertaisia/samanlaisia sielulta olemme, emme opilta, maailman yhdessäomistajia, emme erehdyksen.

[6] Quod si nobis nullum ius est communionis in huiusmodi cum extraneis, quanto scelestius est haec inter fratres frequentare. Quis hoc sustinere aut defendere potest? Iudaeis dies suos festos exprobrat spiritus sanctus. Sabbata, inquit, uestra et numenias et ceremonias odit anima mea.

Mutta jos meillä ei ole mitään oikeutta yhteyteen/yhteisyyteen tällaisessa ulkopuolisten kanssa, niin kuinka paljon rikollisempaa on käydä näissä (asioissa) veljien kesken. Kuka voi sietää tai puolustaa tätä? Pyhä henki moittii juutalaisia heidän juhlapäivistään. Hän sanoo: Minun sieluni vihaa teidän sapattianne ja uuden kuun juhlianne ja seremonioitanne (Jesaja 1:14).

exprobro + dat + akk. – moittia, solvata jotakuta jostakin
extraneus, a, um – ulkonainen, vieras, muukalainen
Sabbata, orum n. pl. – sapatti
numenia < kr. noumenia – uusi kuu

Nobis, quibus sabbata extranea sunt et numeniae et feriae a deo aliquando dilectae, Saturnalia et Ianuariae et Brumae et Matronales frequentantur, munera commeant et strenae, consonant lusus, conuiuia constrepunt.

Meillä, joille sapatti on vieras ja (ovat vieraita) uuden kuun juhlat ja juhlat, joita jumala joskus rakasti, käydään Saturnaliassa, uuden vuoden juhlassa ja talvipäivänseisauksen ajassa, ja Matronalia-juhlassa, suoritukset ja lahjat tulevat ja menevät (=vaihtuvat), raikuvat ilottelut, pidot meluavat (= pidoissa melutaan).

Bruma – talven lyhyin päivä, talvipäivänseisaus 21.12 modernissa, 25.12 room. kalenterissa, keskitalvi
Matronales – Matronalia, 1.3. vietetty Juno Lucinan ja roomalaisten äitien juhla (myös perinteinen uuden vuoden päivä); perhejuhla, aviomiehet antoivat vaimoilleen lahjoja, Martialis: naisten Saturnalia
munus, muneris – velvollisuus, suoritus, palvelus, virka, vero, lahja; näytännöt
commeo 1. – kokoontua, tulla ja mennä, matkustella
strena, ae f. – lahja, onnea tuova lahja uuden vuoden juhlinnassa; enne
consono – soida, raikua yhdessä
strepo – meluta, ryskyä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.