Livius de Bacchanalibus

MATERIAALIA TEKSTIKURSSILLE USKONNOT ROOMAN VALTAKUNNASSA – TEKSTIT 

Bacchanalia-skandaali v. 186 e.a.a.

Bacchuksen (Dionysos) kultti levisi Etelä-Italiasta Etruriaan ja Roomaan.
Bacchuksen tietyt kultit herättivät närää, mutta nivoutui vähitellen osaksi roomalaista uskontoelämää.
V. 186 e.a.a. Rooman senaatti reagoi kultin leviämiseen vihamielisesti ja vainolla.
Senaatin päätös (senatus consultum de Bacchanalibus) kultin rajoittamisesta.
Ei kielletty kokonaan, mutta päätös rajoitti sen toimintaa. Ei saanut olla johtajia, ei opettajia (pelättiin näiden arvovaltaa ja muuta valtaa). Yritettiin organisaatiota hajoittamalla ja rajoittamalla saada pidettyä kulttiyhteisö vähäisenä (oli ehkä jo organisoitunut?)
Ei yksityisiä riittejä, vain julkisia.

Senatus consultum de Bacchanalibus (ILS18)

Pronssitaulu 186 e.a.a. löytynyt Etelä-Italiasta (Bruttiumin alueelta).
Vanhin piirtokirjoituksena säilynyt senaatin päätös.
Tärkeä varhaisen latinan dokumentti.
Wien, Kunsthistorisches Museum.

Liviuksen kertomus

Ensimmäinen erityisesti erottuva uskonnollinen ryhmä roomalaisessa maailmassa.
Kuvaus on kokonaan vihamielinen ja korostaa roomalaisten epäluuloja, kuvaus tuo esiin kultin moraalittomuutta ja sen poliittista uhkaa Roomalle.
Kuvaa roomalaisten epäluuloja: roomalaisten epäluulo salaisia ja yksityisiä uskonnollisia yhdistyksiä kohtaan.

Livius 39.8-16

(HUOMIO! NÄITÄ KÄÄNNÖKSIÄ EI OLE EDES YRITETTY ESITTÄÄ KAUNIILLA SUJUVALLA SUOMEN KIELELLÄ, VAAN TARKOITUKSENA ON VAIN AVATA LATINAN RAKENTEITA!)

[8] — Consulibus ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est.
Säädettiin molemmille konsuleille kysymys/tutkiminen salaisista liittoutumista/salaliitoista (=että molempien konsulien oli hoidettava …).

Konsuleina olivat Spurius Postumius Albinus ja Quintus Marcius Philippus.
Senaatti tietenkin sääti.

Graecus ignobilis in Etruriam primum uenit nulla cum arte earum, quas multas ad animorum corporumque cultum nobis eruditissima omnium gens inuexit, sacrificulus et uates; nec is qui aperta religione, propalam et quaestum et disciplinam profitendo, animos errore imbueret, sed occultorum et nocturnorum antistes sacrorum.

Alhaissyntyinen kreikkalainen, (pelkkä) uhraaja ja tietäjä, tuli ensin Etruriaan, ilman mitään taitoa niistä (taidoista), joita monia mielten ja kehojen vaalimiseen meille kaikista sivistynein kansa on tuonut; eikä hän (ollut) sellainen, joka avoimella uskonnolla, julkisesti, sekä ammattiaan että oppiaan tunnustaen, täyttää mielet erehdyksellä, vaan (hän oli) salattujen ja yöllisten riittien ylipappi.

ignobilis < > nobilis
inveho, vexi, vectum – kuljettaa, tuoda
sacrificulus – uhraaja < sacrificus – uhria toimittava, propalam – julkisesti quaestus, us – ansio, voitto; elinkeino, ammatti imbuo, bui, butum – kostuttaa, kastella, totuttaa, perehdyttää antistes, antistitis – temppelin esimies, ylipappi. Etymol. anti-sto – seistä edessä, olla etusijalla

Initia erant, quae primo paucis tradita sunt, deinde uulgari coepta sunt per uiros mulieresque.

Oli initiaatio-riittejä, jotka ensin suoritettiin harvoille, sitten alettiin tehdä yleiseksi/levittää miehille ja naisille.

trado, tradidi, traditum – antaa, jättää, uskoa, antaa
vulgo – tehdä yleiseksi, yhteiseksi, levittää

Additae uoluptates religioni uini et epularum, quo plurium animi illicerentur.

Uskontoon lisättiin viinin ja syöpöttelyn ilot, jotta houkuteltaisiin lisää mieliä/sieluja.

illicio, lexi, lectum – houkutella, viekoitella

Cum uinum animos incendisset / incendissent, et nox et mixti feminis mares, aetatis tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coeptae, cum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam uoluptatem haberet.

Kun viini oli sytyttänyt mielet ja yö ja naisiin sekoittuneet miehet, vanhempiin (sekoittuneet) iältään hennommat (=nuoremmat) olivat hävittäneet kaiken häpeän eron/erottelun (kyvyn) (=tunteen), kaiken lajin (=kaikenlaista) turmeluksia alkoi ensin syntyä, koska kukin siihen, mihin
hän oli luonnostaan alttiimpihimoinen /luonne oli alttiimpihimoinen,
hänellä oli nautinto valmistettuna (=valmiina).

exstinguo, stinxi, stinctum – sammuttaa, hävittää
discrimen – ero, erottelu, ratkaisu
corruptela – turmelus
pronus – kallistunut, altis, suopea, taipuisa, helppo

Nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex eadem officina exibant: uenena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent.

Eikä ollut (vain) yhtä rikoksen lajia: vapaasyntyisten (miesten) ja naisten sekalainen irstaus, vaan vääriä todistajia, vääriä sinettejä ja testamentteja ja ilmiantajia/todisteita tuli samasta työpajasta: (tuli) myrkkyjä ja perheensisäisiä murhia, niin että ei edes ruumiita välillä jäänyt jäljelle hautausta varten.

noxa – vahinko, rikos
stuprum – häväistys, irstaus
promiscuus, a, um –sekalainen
index – ilmiantaja, tunnusmerkki
indidem – samasta paikasta
intestinus, a, um – sisäinen, koti-, perhe-
caedes, is – surma, murha
ex-sto 1. – olla saatavilla, olla olemassa

Multa dolo, pleraque per uim audebantur.

Monia (asioita) petoksella ja enemmän väkivallalla uskallettiin (tehdä).

dolus, i m. – vilppi, petos
audeo, ausus sum 2. – uskaltaa

Occulebat uim quod prae ululatibus tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla uox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri poterat.

(Se) kätki väkivallan, koska (quod causale-koska + ind.) ei voitu kuulla yhtään vaikeroivien ääntä irstauden ja murhien keskellä kiljumisen ja rumpujen ja symbaalien melun takia.
/Se seikka, että (quod explicativum + ind) ei voitu kuulla yhtään vaikeroivien ääntä irstauden ja murhien keskellä kiljumisen ja rumpujen ja symbaalien melun takia kätki väkivallan.

occulo, occului, occultum – salata, peittää
quirito 1. – huutaa apua, päästää hätähuuto
ululatus, us – ulvonta, kiljunta
tympanum – (kr.) käsirumpu, tamburiini
cymbalum – (kr.) symbaali, lyöntisoitin: lautaset

[9] Huius mali labes ex Etruria Romam ueluti contagione morbi penetrauit.

Tämän pahuuden häpeätahra/onnettomuus tunkeutui Etruriasta Roomaan kuin taudin tartunta.

labes, is f. – vajoaminen, perikato, onnettomuus, häpeätahra

Primo urbis magnitudo capacior patientiorque talium malorum ea celauit: tandem indicium hoc maxime modo ad Postumium consulem peruenit.

Ensin kaupungin suuruus pystyvämpänä (=vastaanottavaisempana /voimakkaampana /kestävämpänä tms) ja kärsivällisempänä/suvaitsevampana tällaisten pahuuksien suhteen kätki ne: vihdoin ilmianto tuli konsuli Postumiuksen tietoon suurimmaksi osaksi (=suunnilleen) tällä tavalla.

capax, capacis – laaja, iso, kykenevä
indicium, ii – ilmianto, ilmoitus

Seuraa selostus: Nuoren miehen Aebutiuksen äiti Duronia yrittää saada tämän initioitumaan Bacchuksen kulttiin. Äiti ja tämän uusi mies (Aebutiuksen isäpuoli) yrittävät saada Aebutiuksen näin valtaansa, jotta ei tulisi ilmi, että isäpuoli on käyttänyt Aebutiuksen omaisuutta väärin.
Aebutiuksen rakastajatar Hispala (joka on ollut mukana Bacchuksen kultissa) varoittaa Aebutiusta Bacchuksen kultin vaaroista.
Erilaisten käänteiden jälkeen Aebutiuksen täti Aebutia menee konsulin puheille.
Konsuli kuulustelee Hispalaa Bacchuksen kultista ja Hispala kertoo kultista: Se oli ennen naisten kultti, mutta sitten Italiassa siihen alettiin initioida myös miehiä. Kaikenlaista pahetta harjoitettiin: irstautta, ihmisuhreja. Mukana oli myös ylhäisön miehiä ja naisia.

Selostus: Aebutius siirretään konsulin klientin suojelukseen.

Ita cum indices ambo in potestate essent, rem ad senatum Postumius defert, omnibus ordine expositis, quae delata primo, quae deinde ab se inquisita forent.

Kun siten molemmat ilmiantajat [Aebutius ja Hispala] olivat vallassa (=suojeluksessa/holhouksessa/saatavilla/tarkkailussa), Postumius vei asian senaattiin, esittettyään/esittäen järjestyksessä kaiken, ensin mitä oli kerrottu, sitten mitä itsensä toimesta oli tutkittu/kuulusteltu.

forent konj. impf. esse-verbistä = essent

Patres pauor ingens cepit, cum publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturni fraudis occultae aut periculi importarent, tum priuatim suorum cuiusque uicem, ne quis adfinis ei noxae esset.

Valtava pelko sai senaattorit valtaansa, valtion nimen yhteydessä (= valtion takia), (pelko siitä), että nämä salaliitot ja yölliset kokoontumiset toisivat jotakin salattua petosta/vääryyttä tai vaaraa, sitten yksityisesti kukin omiensa (=perheenjäsentensä) puolesta (pelko siitä), että joku olisi sekaantunut siihen rikokseen.

publicus – valtioon liittyvä; julkinen, yleinen
Senaattorit pelkäsivät sekä valtion että oman sukunsa kunnian puolesta
Kun tahtomuslause liittyy pelkoa tai vaaraan ilmaisevaan ilmaisuun, ne = että ja ut = ettei.
vicem – vuoroin, asemesta, puolesta (nom. puuttuu, vicem akk., vicis gen., vices mon. nom. + akk., vicibus mon. dat. + abl. – vuoro, vaihdos, osa, sija, virka
adfinis = affinis, e – rajanaapuri-, osallinen, sekaantunut (dat. tai gen.)

Censuit autem senatus gratias consuli agendas, quod eam rem et cum singulari cura et sine ullo tumultu inuestigasset.

Mutta senaatti päätti, että konsulia oli kiitettävä, koska hän oli tutkinut tämä asian sekä erinomaisella/ainutlaatuisella huolella ja ilman mitään levottomuutta (=aiheuttamatta levottomuutta).

Senaatti päätti, että Bacchuksen kultin papit ja papittaret etsittäisiin esiin, Roomassa ja muualla, ja tuotaisiin konsulien eteen. Ediktejä levitettäisiin ympäri Italiaa, ja niissä julistettaisiin, että ne, jotka oli initioitu Bacchuksen kulttiin, eivät saisi kokoontua suorittamaan riittejään.
Bacchuksen kulttiin osallistuneita kuulusteltaisiin ja tutkittaisiin, olivatko he syyllistyneet moraalittomuuksiin tai rikoksiin.
Ediilit määrättiin etsimään kaikki Bacchuksen kultit papit ja pitämään heidät tarkkailussa (vapaina kuulusteluja varten).
Bacchuksen riittejä ei saanut suorittaa salassa. [Eli: julkiset sallittiin.]
Eikä yöllisiä kokoontumisia sallittu.

Konsulit puhuivat kansalle. Liviuksen konsulin (ei nimeä mainita) suuhun kirjoittama puhe. Kuvastaa roomalaisten epäluuloja.
Nämä ovat jumalat, joita esi-isämme ovat määränneet palvottaviksi.
Eivät nämä jumalat, jotka villitsevät mieliä nurjilla ja vierailla riiteillä.
Ihmiset ovat kuulleet Bacchanaliasta, eivät vain huhuina, vaan osallistujien huutoja öisin.
Osallistujia on monia tuhansia.
Bacchanalia on irstautta miesten ja naisten kesken.
Suurin osa osallistujista on naisia ja tämä on tämän pahuuden alku.
Salaliitolla ei ole vielä tarpeeksi voimia, mutta se kasvaa koko ajan ja pyrkii kontrolloimaan valtiota. UHKA
Esi-isät eivät tahtoneet, että roomalaiset kokoontuvat noin vain ilman syytä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.