Esseeaiheita

USKONNOT ROOMAN VALTAKUNNASSA

13.3. – 24.4.2007
ti 14-16 A7 ls 5
Marja-Leena Hänninen ja Maijastina Kahlos

Essee palautetaan 8.5. mennessä osoitteeseen maijastina.kahlos@helsinki.fi tai marja-leena.hanninen@helsinki.fi.

Esseen suositeltava pituus on 7-12 sivua 2-rivivälillä.

Evästystä esseen kirjoittamiseen aloittelijoille on esimerkiksi täällä tai täällä. JKS *

 

Esseeaiheita:

Miten roomalaiset selittivät omien uskonnollisten perinteidensä alkuperää? (valitse osa-alue)
Miten roomalaiset arvostelivat omaa uskonnollista traditiotaan?
Uskonnolliset aiheet Caton maanviljelijän oppaassa
Bacchanalia-skandaali: vertaa Liviuksen kuvausta ja piirtokirjoituksen välittämää tietoa
Ciceron asenne ennustuskäytäntöihin (esim. Ciceron De divinatione; De haruspicum responsis)
Vestaalit (ja Vestan kultti)
Jumaluuden tuominen Roomaan (valitse jumaluus)
Augustuksen ludi saeculares
Keisarikultin ”virkailijat”
Do ut des
Capitoliumin merkitys
Bona Dean kultti ja Clodiuksen aiheuttama skandaali
Etruskivaikutteet roomalaisessa uskonnossa
Mitä tarkoitti Graecus ritus
Pappiskollegiot: Salii-papit, fratres Arvales, auguurit (valitse joku näistä)
Uskonnolliset teemat Petroniuksen Satyriconissa
Catulluksen Attis-runo
Apuleius, Metamorphoses, kuvaus Isiksen kulkueesta
Flamen ja flaminica Dialis
Pliniuksen ja Trajanuksen kirjeenvaihto uskonnollisista kysymyksistä
Roomalaisten suhtautuminen juutalaisiin
Yksityinen uskonnonharjoitus Roomassa (esimerkiksi perheen piirissä)
Politiikan ja uskonnon sfäärien yhteen kietoutuminen Roomassa
Esittele jokin uskonnollinen juhla ja pohdi sen vaiheita ja piirteitä
”Uskontojen markkinat” Roomassa
Pax deorum

 

 

 

 

* Järjen käyttö sallittu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.