Luvut 4-6

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[4]

Extitit enim post annos plurimos execrabile animal Decius, qui vexaret ecclesiam; quis enim iustitiam nisi malus persequatur?

Sillä useiden vuosien jälkeen ilmaantui hirvittävä eläin, Decius, joka ahdisti kirkkoa; sillä kuka (muu) kuin paha (ihminen) vainoaisi oikeamielisyyttä?

Existo = exsisto, exstiti 3 – tulla näkyviin
Vexo 1 – kiusata, ahdistaa

  • Decius (keisarina 249-251), kävi sotia Tonavan rajalla, yritti rauhoittaa seudut siellä. Kaatui sotaretkellä gootteja vastaan (kuten myös hänen toinen poikansa).
  • Decius aloitti ensimmäisen varsinaisen systemaattisen vainon valtion toimesta.
  • Iustitia on Lactantiuksella tärkeä käsite (Institutiones-teoksessa).

2 Et quasi huius rei gratia provectus esset (SP) ad illud principale fastigium, furere protinus contra deum coepit, (SP) ut protinus caderet.

Ja ikäänkuin hänet olisi nostettu tämän asian vuoksi tuohon keisarilliseen korkeuteen, hän alkoi heti raivota jumalaa vastaan, jotta heti kaatuisi/tuhoutuisi.

Proveho, provexi, provectum 3 – viedä mukaansa, houkutella
Fastigium – nousu, korkeus

3 Nam profectus adversum Carpos, qui tum Daciam Moesiamque occupaverant, statimque circumventus a barbaris et cum magna exercitus parte deletus ne sepultura quidem potuit (SP) honorari, sed exutus ac nudus, ut hostem dei oportebat, pabulum feris ac volucribus iacuit (SP).

Sillä lähteneenä karpeja vastaan, jotka silloin pitivät/olivat pitäneet hallussaan Daciaa ja Moesiaa, ja heti barbaarien toimesta piiritettynä ja sotajoukon suuren osan kanssa tuhottuna häntä ei voinut edes hautauksella kunnioittaa (hän ei voinut tulla kunnioitetuksi), vaan ryöstettynä ja paljaana, kuten jumalan vihollisen pitikin, hän makasi maassa ruokana pedoille ja linnuille.

Proficiscor, profectus s. 3 – lähteä
Deleo, delevi, deletum 2 – pyyhkiä pois, tuhota
Carpi – daakialainen heimo, nyk. Karpaattien alueella Romaniassa.
Exuo, exui, exutum 3 – riisua, ryöstää
Iaceo, iacui 2 – maata

  • Deciuksen sotaretki: Decius soti gootteja vastaan Moesiassa ja Thraakiassa, 251 kuoli Abrittuksen taistelussa heitä vastaan.

[5] Non multo post Valerianus quoque non dissimili furore correptus impias manus (O) in deum intentavit (P) et multum (O) quamvis brevi tempore iusti sanguinis fudit (P).

Ei paljon myöhemmin (=vähän myöhemmin) Valerianus myös ei erilaisen (=samanlaisen) raivon valtaamana suuntasi jumalattomat käten(sä) jumalaa vastaan ja vuodatti paljon oikeamielistä verta vaikkakin lyhyessä ajassa.

Corripio, corripui, correptum 3 – temmata mukaansa, vallata

Intento 1 – ojentaa, suunnata

At illum (O) deus (S) novo ac singulari poenae genere adfecit (P), ut esset (P) posteris documentum adversarios (a.c.i) dei semper dignam scelere suo recipere (a.c.i) mercedem (akk. recipere–verbille).

Mutta jumala tuotti hänelle uuden ja erityislaatuisen rangaistusmuodon, jotta se olisi jälkipolville todisteena siitä, että (a.c.i) jumalan vastustajat saavat aina rikokseensa sopivan palkan.

Afficio, affeci, affectum 3 – varustaa, tuottaa, aiheuttaa jotakin (abl.) jollekin (akk.)

2 Hic captus a Persis non modo imperium, quo fuerat insolenter usus, sed etiam libertatem, quam ceteris ademerat, perdidit vixitque in servitute turpissime.

Tämä (=hän) persialaisten vangitsemana ei vain valtaansa, jota hän oli käyttänyt liiallisesti/röyhkeästi, vaan myös vapauden, jonka toisilta oli riistänyt, menetti ja eli häpeällisesti orjuudessa.

Utor, usus s. 3 – käyttää + abl.
Adimo, ademi, ademptum 3 – ottaa pois, riistää

3 Nam rex Persarum Sapor (S), is qui eum ceperat, si quando libuerat (P) aut vehiculum ascendere aut equum, inclinare sibi Romanum iubebat (SP) ac terga praebere et imposito pede super dorsum eius illud esse verum dicebat (SP) exprobrans ei cum risu, non quod in tabulis aut parietibus Romani pingerent.

Sillä persialaisten kuningas Sapor, hän, joka hänet oli vanginnut, kun häntä halutti nousta joko vaunuihin tai hevosen selkään, hän käski roomalaisen (=Valerianuksen) taivuttamaan itselleen ja tarjoamaan selkänsä ja asetettuaan jalkansa (abl. abs.) hänen selkänsä päälle solvaten häntä naurulla hän sanoi, että (a.c.i) tämä oli totta, eikä se mitä roomalaiset kuvasivat tauluissa ja seinillä.

Libet, libuit / libitum est 2 – tekee mieli, haluttaa
Inclino 1 – taivuttaa
Exprobro 1 – solvata, moittia jotakuta (dat.) jostakin (akk.)

  • Valerianuksen tappio: Sodassa Persiaa vastaan, Persian kuningas Shapur I (Sapor) (241-272). Roomalaiset Valerianuksen johdolla voitettiin v. 259 lopulla tai v. 260 alussa Edessa taistelussa ja otettiin vangiksi (ainoa roomalainen keisari, joka koskaan joutui vangiksi.
  • Naqš-i Rustam/Naqsh-e Rustam –reliefi: esittää Shapurin ratsailla, polvistunut henkilö identifioituValerianukseksi. Takana oleva henkilö tulkittu Philippus Arabsiksi (244-249), joka joutui anomaan ekemään rauhan Persian kanssa (siis vuosia ennen Valerianusta).

4 Ita ille (S) dignissime triumphatus aliquamdiu vixit (P), ut diu barbaris Romanum nomen (S) ludibrio ac derisui esset (P).

Niin tuo mitä sopivimmin/ansaitummin täysin kukistettuna jonkin aikaa eli, jotta Rooman nimi olisi kauan barbaareille pilanteoksi ja pilkaksi (= pilanteon ja pilkan aiheena).

Triumpho 1 – viettää triumfi, voittaa joku täydellisesti
Ludibrium – leikki, pila
Derisus, us – pilkka, iva

5 Etiam hoc (S) ei accessit (P) ad poenam, quod, cum filium haberet imperatorem, captivitatis suae tamen ac servitutis extremae non invenit (P) ultorem (O) nec omnino repetitus est (P).

Myös tämä hänelle tuli rangaistukseksi, että vaikka (cum konsessiivisena) hänellä oli (=hän sai) poika keisarina, hän ei kuitenkaan löytänyt vankeutensa ja äärimmäisen orjuutensa kostajaa eikä häntä ollenkaan vaadittu takaisin.

Accedo, accessi, accessum 3 – mennä luo, tulla lisäksi
Accedit quod / ut – lisäksi tulee se seikka, että
Repeto, repetivi, repetitum 3 – pyrkiä takaisin, vaatia takaisin

6 Postea vero quam pudendam vitam in illo dedecore finivit (SP), derepta est (P) ei cutis (S) et exuta visceribus pellis (S) infecta rubro colore, ut in templo barbarorum deorum ad memoriam clarissimi triumphi poneretur (SP) legatisque nostris semper esset (SP) ostentui, ne nimium Romani (S) viribus suis fiderent (P), cum exuvias capti principis apud deos suos cernerent (SP).

Mutta myöhemmin kun /sen jälkeen kun hän oli lopettanut hävettävän/häpeällisen elämänsä tuossa häpeässä/kunniattomuudessa, häneltä nyljettiin nahka ja sisälmyksistä/lihasta riisuttiin vuota, joka värjättiin punaisella värillä, jotta (finaalinen) se asetettaisiin barbaarien /barbaaristen jumalien temppeliin mitä kuuluisimman/kirkkaimman/upeimman voiton muistoksi ja jotta se olisi meidän lähettiläillemme aina merkkinä/osoituksena, etteivät (finaalinen) roomalaiset luottaisi liikaa voimiinsa, kun/koska he näkisivät vangitun keisarin(sa) nahkan heidän [persialaisten] jumaliensa luona.

dedecus, oris n. – kunniattomuus, häpeä
deripio, deripui, dereptum 3 – temmata, riistää, nylkeä
cutis, is f. – nahka, vuota
exuo, exui, exutum 3 – riisua, paljastaa
pellis, is f. – nahka, vuota
viscus, eris n. – liha, sisukset
inficio, infeci, infectum 3 – panna sekaan, värjätä, tahrata
exuviae, arum – vaatteet, puku, nahka, vuota
ostentus, us – näyttäminen, katseltavaksi asettaminen
esiintyy tav. datiivissa ostentui – nähtäväksi (dat. finalis – jotakin tarkoitusta varten)
fido, fisus s. 3 (semidep.) + dat. – luottaa johonkin
cerno, crevi, cretum 3 – erottaa, päättää, nähdä

7 Cum igitur tales poenas de sacrilegis deus (S) exegerit (P), nonne mirabile est ausum esse quemquam (a.c.i) postea non modo facere, sed etiam cogitare adversus maiestatem singularis dei regentis et continentis universa?

Kun/koska siis jumala toteutti tällaiset rangaistukset loukkauksista, eikö ole ihmeellistä, että kukaan uskaltaa myöhemmin/jälkeenpäin, ei vain tehdä, vaan myös ajatella ainoan jumalan majesteettisuutta vastaan, ainoan jumalan, joka hallitsee ja pitää koossa kaikkea/maailmankaikkeutta?

exigo, exegi, exactum 3 – ajaa ulos, toteuttaa
sacrilegium – rikos, erit. uskonnoll. rikos, uskonnon häpäiseminen (esim. temppelin ryöstö)
audeo, ausus sum 1. (semidep.) –olla halukas, uskaltaa
contineo, continui, contentum 2 – pitää koossa, säilyttää

[6]

Referoi: Keisari Aurelianus olisi kokenut samanlaisen kohtalon kuin Valerianus, mutta ei ehtinyt. Lactantiuksen tuomio: Aurelianus oli julma ja sai jumalallisen vihan päälleen. Hän ei kuitenkaan ehtinyt toteuttaa sitä, mitä oli suunnitellut. Hänen veriset määräyksensä eivät ehtineet tavoittaa kaukaisimpia provinsseja, kun hänet lyötiin kuoliaaksi: hän kuoli Traakiassa ystäviensä tappamana.

Taustatietoja: Aurelianus (270-275) oli siitä menestyksekäs sotilaskeisari, että pysyi vallassa verraten pitkään. Aurelianuksen muurit Roomassa. Sol Invictuksen kultin tukeminen. Kuolema: v. 275 Aurelianus oli Traakiassa, matkalla sotaretkelle persialaisia vastaan, pretoriaanikaartilaiset murhasivat hänet (koska Aurelianus sai tietää heidän väärinkäytöksistään). (lähteenä Zosimos). Damnatio memoriaen julistaminen, mutta peruutettiin ja Aurelianus julistettiin jumalaksi (divus).

Taustatietoja: muiden lähteiden mukaan Aurelianus oli hallituskautensa aluksi suosiollinen kristittyjä kohtaan. Tiedetään (Eus. Eccl. 7.30), että kristityt eräässä keskinäisessä kiistassaan vetosivat keisariin (keisari välittäjäksi Antiokian kirkon sisäisessä kiistassa, virasta poistettu Paulus/Paavali Samosatalainen vastaan seuraajapiispa Domnus). Aurelianus ei vainonnut kristittyjä. E.m. kiistan sovittelu viittaa siihen, että hän tunnusti kristittyjen aseman.

Miksi Lactantius esittää, että Aurelianus oli muuttumassa kristittyvihamieliseksi? Halusiko hän lisätä Aurelianuksen listaan, koska tämä koki väkivaltaisen kuoleman ja oli roomalaisen yleisen mielipiteen, ainakin osan (peruutettu damnatio), vihaama eli sopi Lactantiuksen vainoojien kuolemat -kaavaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.