Luvut 30-34

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[30]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Vapautensa säilyttänyt Maximianus jatkaa vehkeilyä Konstantinusta vastaan ja suostuttelee tytärtään Faustaa pettämään miehensä Konstantinuksen ja päästämään Maximianuksen makuuhuoneeseen salaa. Fausta on suostuvinaan ja paljastaa juonen Konstantinukselle. Konstantinuksen tilalle vuoteeseen asetetaan eunukki, jonka Maximianus murhaa, ja sitten Maximianus jää kiinni. Maximianus saa valita kuolemansa tavan ja kuristetaan.
Taustaa: Myös Eusebios Kirkkohistoriassa kertoo Maximianuksen murhayrityksestä Konstantinusta vastaan. Yksityiskohdat vaihtelevat kirjoittajilla. Vain Lactantiuksella on e.m. yksityiskohdat. Makuukamarijuonta on tutkimuksessa pidetty myöhempänä sepitelmänä.
Maximianus pakotettiin tekemään itsemurha tammikuussa v. 310.
[31]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Nyt jumala, uskontonsa ja kansansa kostaja, kääntyy Galeriuksen puoleen. Galerius aikoo viettää hallintonsa 20-vuotisjuhlia (niihin on vielä aikaa) ja sen verukkeella kiristää verotusta taas (kuvaus tästä).

[32]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti:
Maximinus Daia suuttuu siitä, että Licinius nostettiin Augustukseksi, eikä halua itse enää jäädä Caesariksi. Licinius on iältään vanhempi. Maximinuksen vaatimusten takia Galerius lopettaa arvonimen Caesar ja nimittää itsensä ja Liciniuksen Augustuksiksi ja Maximinuksen ja Konstantinuksen Augustuksien pojiksi (filii Augustorum). Ja lopuksi Maximinuksen vaatimusten takia Galerius määrää, että kaikkia neljää kutsutaan ‘imperatores’.
Taustaa: Eusebios (Kirkkohistoria 8.13.15) myös kertoo, miten kaikki julistautuvat vuorollaan Augustuksiksi: Konstantinus, Licinius, Maximinus Daia. Maximinus otti Augustuksen arvon v. 307 ja sai lopulta Galeriuksen tunnustamaan tämän. Huom. Konstantinus oli ottanut myös Augustus-arvonimen eikä suostunut luopumaan tästä ja on siis ihan samanlainen vallantavoittelija kuin Maximinuskin, mutta Lactantius ei mitenkään tuo tätä esiin.
Filii Augustorum – arvonimi täysin muodollinen uudistus: ajoitettu syksyyn 309.

[33]

Iam decimus et octavus annus (S) agebatur (P), cum percussit (P) eum deus (S) insanabili plaga.
Vietettiin (=oli käsillä tms) jo (Galeriuksen) 18. vuosi, kun jumala iski häntä parantumattomalla haavalla (=taudilla).

Percutio, cussi, cussum 3 – lyödä, iskeä, piestä
Plaga – haava, isku, lyönti
Ollaan vuodessa 310 (vicennaliaa suunniteltiin vuoteen 312).
Percussit deus … – raamatullinen ilmaisu, tämäntapaisia ilmaisuja Raamatun latinankielisessä käännöksessä Versio Vulgatassa (Exodus 9:15) (on varmasti ollut myös sitä edeltävässä Vetus Latinassa). Vrt. 2. Makkabilaiskirjassa (9:5). Jumala iskemässä iskulla myös Augustinuksella.
Jumalan /jumalien koston kuvia esiintyy aikaisemmassa antiikin kirjallisuudessa: Jotakin jumaluutta vastustavat ihmiset saavat osakseen hirvittävän rangaistuksen: näin kreikkalaisessa mytologiassa esim. Dionysoksen voittokulkua vastustava Pentheus, jonka repivät kappaleiksi hänen oma äitinsä ja tätiensä (kuvattu Euripides, Bakkhai). Roomalaisessa kirjallisuuden exempla ihmisistä (esim. sotapäälliköistä), jotka laiminlöivät riitit (religio neglecta) ja saivat tästä rangaistuksen (esim. sotaretki epäonnistui).
Juutalaisessa kirjallisuudessa jumalan rangaistus esiintyy mm. Makkabilaiskirjoissa, joissa vastustajia kohtaa jumalan rangaistus.
Kristillisessä kirjallisuudessa ennen Lactantiusta: esim. Cyprianus (Ad Demetrianum) esitti Deciuksen kuoleman sotaretkellä jumalan rangaistuksena.

Nascitur (P) ei ulcus (S) malum in inferiori parte genitalium serpitque latius.
Häneen syntyy paha paise sukupuolielinten alempaan osaan ja matelee (=leviää) laajemmaksi.

Ulcus, ulceris – paise, haava
Serpo, serpsi 3 – madella, hiipiä; levitä
Taustaa: Jumalattomia rangaistaan nimenomaan iskemällä heidän viriiliyteensä. (Monia muita tapauksia kirjallisuudessa).
Galeriuksesta samaan tapaan kertoo Eusebios Kirkkohistoriassa 8.16.4.

2 Medici secant curant.
Lääkärit leikkaavat, hoitavat.
Sed inducta iam cicatrice scinditur (P) vulnus (S) et rupta vena fluit (P) sanguis (S) usque ad periculum mortis, vix tamen cruor (S) sistitur (P).
Mutta arven jo peityttyä/umpeuduttua haava repeytyy ja verisuonen auettua virtaa veri kuolemanvaaraan saakka, kuitenkin verenvuoto saadaan vaivoin pysäytetyksi.

Induco, duxi, ductum 3 – peittää, verhota, pyyhkiä pois
Cicatrix, cicatricis – arpi, naarmu
Scindo, scidi, scissum 3 – halkaista, lohkoa, jakaa, repiä, särkeä; pass. jakautua
Rumpo, rupi, ruptum 3 – katkaista, puhkaista
Vena – verisuoni
Cruor, cruoris – veri
Sisto, stiti/steti, statum 3 – asettaa seisomaan, pysähdyttää

Nova ex integro cura.
(Aloitetaan) uusi hoito alusta.

De/ex/ab integro – uudestaan (< integer – eheä, kokonainen)

Tandem perducitur ad cicatricem.
Vihdoin se (=haava) saadaan arpeutumaan umpeen.

Perduco, duxit, ductum 3 – viedä perille

3 Rursus levi corporis mulneratur; plus sanguinis quam ante decurrit.
Jälleen kehon kevyestä liikkeestä hän haavoittuu; enemmän verta kuin aikaisemmin virtaa.

Vulnero – haavoittaa
Decurro, curri, cursum 3 – juosta, virrata

Albescit (P) ipse (S) atque absumptis viribus (abl. abs.) tenuatur (P), et tunc quidem rivus cruoris inhibetur.
Hän itse kalpenee ja heikentyy voimien tultua poisotetuiksi /huvettua, ja silloin juuri/tosin veren virtaaminen pysäytetään/pysähtyy.

Albesco 3 – tulla valkoiseksi
Tenuo 1 – ohentaa, heikontaa
Rivus – puro

4 Incipit (P) vulnus (S) non sentire medicinam; proxima quaeque cancer (S) invadit (P) et quanto magis circumsecatur (P), latius saevit (P).
Haava alkaa olla tuntematta lääkitystä (=lääkkeet eivät tehoa haavaan); jokin syöpä valtaa lähimmät (osat) ja mitä enemmän sitä leikataan, sitä laajemmalle se raivoaa (=leviää).

Saevio 4 – raivota, riehua
Cancer, cancri – rapu; Ravun tähdistö, kääntöpiiri, etelä; syöpä

Quanto curatur, increscit.
… Cessere magistri.
Phillyrides Chiron Amythaoniusque Melampus.

Siinä määrin/sitä mukaa kuin sitä hoidetaan, se kasvaa.
“… Lääkärit lopettivat. / Fillyronin poika Kheiron, Amythaonion poika Melampos.”

Lainaus: Verg. Georg. 3.549-550. Georgican 3. kirjan lopussa Vergilius kuvaa kotieläinten sairauksia, kulkutaudin kuvaus tässä.
Nimet viittaavat kuuluisiin lääkäreihin antiikin myyteissä:
Kheiron oli lääkintätaidostaan kuuluisa kentauri, opetti Asklepiokselle lääkintataidon, Akhilleuksen opettaja, Herakles tappoi hänet.
Melampos, Amythaonin poika, ennustaja ja lääkintätaidon osaaja, keksii lääkkeiden käytön.

Undique medici nobiles trahuntur; nihil humanae manus (S) promovent (P).
Kaikkialta tuodaan kuuluisia/hyviä lääkäreitä; ihmiskädet eivät voi tehdä mitään.

Promoveo, movi, motum 2 – liikuttaa, edistää

5 Confugitur ad idola: Apollo et Asclepius orantur, remedium flagitatur.
Turvaudutaan jumalankuviin: Apolloa ja Asclepiusta rukoillaan, parannuskeinoa pyydetään (kiivaasti).

ad idola – viittaa kreikkalais-roomalaisiin jumaliin. Asklepios oli tärkeä vielä myöhäisantiikissa.
confugio, fugi, fugitum 3 – paeta, turvautua
flagito 1 – kiivaasti vaatia, pyytää

Dat Apollo curam; malum multo peius augetur.
Apollo antaa/ehdottaa hoitokeinoa; paha/vaiva/tauti yltyy paljon pahemmaksi.

Lactantiuksen viesti: kreikkalais-roomalaisen uskonnon jumaliin turvautuminen vain pahentaa asiaa.

6 Iam non longe pernicies aberat et inferiora omnia corripuerat.
Ei ollut enää kaukana perikato ja se oli pilannut/tuhonnut kaikki alemmat (ruumiinosat tms).

absum, afui, abesse – olla poissa, olla kaukana, puuttua

Conputrescunt forinsecus viscera et in tabem sedes tota dilabitur.
Sisälmykset mätänevät ulkoapäin ja koko ihminen/ruumis/taudin sijaintipaikka hajoaa mätänemiseen.

conputresco = computresco – mädätä (< puter, putris, putre – laho, mätä) viscus, visceris, tav. mon. viscera – sisukset, sisälmykset forinsecus – ulkoapäin, ulkona tabes – mätäneminen, lahoaminen, riutuminen, hivuttava tauti sedes – istuin; olinpaikka, paikka, sija dilabor, lapsus sum 3 – luhistua, hajota

Non desinunt tamen infelices medici vel sine spe vincendi mali fovere curare.
Onnettomat lääkärit eivät kuitenkaan lakkaa yrittämästä parantaa, jopa ilman toivoa taudin voittamisesta.

desino, desii, desitum 3 – lakata, tauota
foveo, fovi, fotum 2 – lämmittää, hoitaa, vaalia, edistää
vel – tässä: vieläpä, jopa, tms.

7 Repercussum medullis malum (S) recidit (P) introrsus et interna comprehendit (P), vermes intus creantur.
Takaisiniskenyt tauti palaa sisälle sisuksiin ja ottaa haltuunsa sisäosat, sisälle muodostuu matoja.

repercutio, cussi, cussum 3 – iskeä takaisin
recido, re(c)cidi 3 – kaatua, sattua, vajota, joutua takaisin
medulla – ydin, sydän, sisin
introrsus – sisäänpäin, sisälle
comprehendo/comprendo, endi, ensum 3 – käsittää, pidättää, vangita
vermis, is – mato

Odor it non modo per palatium, sed totam civitatem pervadit.
Haju kulkee, ei vain pitkin palatsia, vaan tunkeutuu koko kaupunkiin.

Vrt. 2 Makkabilaiskirja (9:9) Antiokhoksesta, joka sairastuu: madot täyttävät hänen ruumiinsa ja hänen kehonsa haju on niin kauhea, että se häiritsee hänen sotajoukkojaan.

Nec mirum, cum iam confusi essent exitus stercoris et urinae.
Ei ihme, kun/koska jo sekoittuneet olivat ulosteen ja virtsan ulomenotiet.

8 Comestur a vermibus et in putredinem corpus cum intolerandis doloribus solvitur.
Hänet syödään matojen toimesta ja ruumis hajoaa mädäksi sietämättömien tuskien kanssa.

comedo, edi, esum 3 – syödä, kuluttaa
comestur = comeditur (pass. ind. prees. y. 3)
putredo – mätä (puter, putris, putre – laho, mätä)

Clamores simul horrendos ad sidera tollit,
quales mugitus, fugit saucius
taurus.

Hän nostaa samalla hirvittävät huudot kohtia tähtiä, /
sellaisia kuin mylvintä, kun haavoittunut härkä pakenee alttaria / …

Verg. Aen. 2.222-224: ”Karmeat huudot myös kohottaa ylös tähtiä kohti: /
kuin härän mylvinnän, joka karkaa alttarin luota, / …” (suom. Oksala)
Vergiliuksella se kohta Aeneaan kertomusta, jossa Apollonin ylipappi Laokoon ja hänen kaksi poikaansa joutuvat valtavan käärmeen kuristamiksi.
quales tai qualis (Einaudin editiossa)
mugitus, us – ammuminen, mylvintä
saucius – haavoittunut, vioittunut
Uhrieläimen onneton mylvintä: Galeriuksen eläimellistäminen ja lepytysuhri kristilliselle jumalalle?

9 Adponebantur ad sedem fluentem cocta et calida animalia, ut vermiculos eliceret calor.
Taudin virtaavaan sijaintipaikkaan (ruumiissa) asetetaan kypsennettyjä ja lämpimiä eläimiä, jotta lämpö vetäisi esiin madot.

elicio, elicui, elicitum 3 – houkutella esiin, vetää esiin
vermiculus – toukka, mato
Eläinten käyttäminen taudin houkuttelemiseksi pois ihmiskehosta (magian ja lääketieteen sekoitusta).

Quis resolutis inaestimabile scatebat (P) examen (S) et tamen multo maiorem copiam tabescendorum viscerum pernicies (S) fecunda generaverat (S).
Näitä irtaantuneita/irtaantuneina vilisti mittaamaton joukko, ja kuitenkin paljon suuremman määrän mätänevien sisuksien tuottelias tuho oli synnyttänyt.

Quis = quibus
resolvo, solvi, solutum 3 – aukaista, purkaa, irrottaa
scateo, scatui 2 (+ abl.) – vilistä, olla täynnä
examen, inis – joukko, parvi, ryhmä; tutkimus
tabesco, tabui 3 – sulaa, hajota, mädätä
fecundus – hedelmällinen, tuottelias

10 Iam diverso malo partes corporis amiserant speciem.
Jo erilaisen taudin takia/seurauksena ruumiinosat menettivät (tavanomaisen) muotonsa.

Galerius, joka on jo aikaisemminkin kuvattu epäihmiseksi, eläimeksi ja pedoksi, menettää nyt lopullisesti ihmismuotonsa.

Superior (S) usque ad vulnus aruerat (P) et miserabili macie cutis (S) lurida longe inter ossa consederat (P), inferior (S) sine ulla pedum forma in utrium modo inflata discreverat.
Ylempi (osa) haavaan saakka oli kuivettunut ja onnettomasta kuivuudesta kelmeä iho oli asettunut kauas luiden väliin; alempi (osa) erottui, ilman mitään jalkojen muotoa, nahkaleilien tapaan täyteen pullistuneena.

areo, arui 2 – olla kuiva, kuivettunut / aresco – kuivettua
macies, ei – laihuus, kuivuus
luridus – kellertävä, kelmeä
consido, sedi, sessum 3 – istuutua, asettua
uter, utris – nahkasäkki, leili
discerno, crevi, creverat 3 – erottaa, tehdä ero, tuntea

11 Et haec (S) facta sunt (P) per annum perpetem, cum tandem malis domitus (app./S) deum coactus est (P) confiteri.
Ja nämä (asiat) tapahtuivat läpi koko vuoden, kun vihdoin onnettomuuksien/tautien taltuttama/taltuttamana (Galerius) pakotettiin tunnustamaan jumala.

perpes, perpetis – jatkuva (ajasta) (jälkiklassinen sana)
tunnustamaan jumala – s.o. kristittyjen jumala

Novi doloris urgentis per intervalla exclamat se restituturum (a.c.i) dei templum satisque pro scelere facturum (esse) (a.c.i).
Uuden (=uusiutuvan) tunkeutuvan tuskan väliaikoina hän huutaa palauttavansa jumalan temppelin (=kristittyjen kirkon) ja tekevänsä riittävästi rikoksensa edestä (=korvaukseksi/sovitukseksi).

urgeo, ursi 2 – tunkeutua

Et iam deficiens edictum misit huiuscemodi:
Ja jo riutuvana hän lähetti tällaisen ediktin:

Deficio, defeci, defectum 3 – luopua, loppua, riutua
Vrt. 2. Makkabilaiskirja, jossa Antiokhos riutuu ja katuu tekojaan ja rukoilee juutalaisten jumalaa, mutta ei enää auta.
Galeriuksen edikti 20.4. v. 311.

[34]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Galeriuksen edikti v. 311.
Galeriuksen edikti v. 311 (ennen kuolemaa) (ns. Serdican edikti tai Nikomedeian edikti, kaikkien Augustusten nimissä) lopetti vainon (Lact. mort 34 & Eus. Eccl. 8.17). Galerius vastentahtoisesti antaa takaisin kristityille näiden vapauden harjoittaa omaa uskontoaan.
Esiintyy kreikankielisenä käännöksenä Eusebioksen Kirkkohistoriassa (8.17). Galerius peruuttaa peruuttaa toimenpiteet kristittyjä vastaan.
Hän perustelee aikaisempaa politiikkaa res publican parhaalla ja hyödyllä (pro rei publicae semper commodis atque utilitate), hän oli halunnut korjata kaikki vanhojen lakien ja järjestyksen mukaisesti (leges veteres et publicam disciplinam Romanorum) ja palauttaa kristityt ad bonas mentes. Hän puhuu kristittyjen tyhmyydestä (stultitia). Kristityt ovat tehneet omia lakejaan (sibimet leges facerent).
Nyt Galerius peruuttaa aikaisemman politiikkansa, koska kristityt ovat lakanneet harjoittamasta uskontoa lainkaan, mikä on valtion ja keisarin kannalta paha asia. Siksi kaikessa lempeydessään (clementia), jolla hän tapaa armahtaa kaikkia ihmisiä, Galerius määrää, että kristityt saavat harjoittaa uskontoaan, sillä ehdolla että eivät tee mitään järjestystä vastaan (ita ut ne quid contra disciplinam agant). Galerius velvoittaa kristityt rukoilemaan jumalaansa keisarin, valtion ja oman hyvinvointinsa puolesta (deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua).
Mahdollinen porsaanreikä: ”sillä ehdolla että eivät tee mitään järjestystä vastaan”.
Lojaalisuuden osoitus on nyt rukoileminen keisarin ja valtion puolesta. Huom. nyt uhraamisen asemesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.