Luvut 22-29

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[22]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Galeriuksen pahuus leviää koskemaan myös muita kuin kristittyjä ja muuttuu tavanomaiseksi (consuetudine ipsa). Kaikkia ihmisiä kohdellaan julmasti erottelematta. Lailla ja oikeudella ei ole enää mitään sijaa (solutis legibus).

[23]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Verotusta kiristetään ja siihen liittyvien vääryyksien kuvausta. Veroja maksettiin jopa kuolleista!

[24]

HYPÄTÄÄN ALKUOSA YLI. Referaatti: Lactantius muistuttelee siitä, että kaiken tämän keskellä Galeriusta odottaa jumalan rangaistus. Hänen onnensa oli kääntynyt. Galerius ei kaatanut Constantiusta vallasta, vaan odotteli tämän kuolemaa. (Näin Lactantius selittää sen, että Galerius ja Constantius pysyivät liittolaisina).
Tausta: Galerius ei ryhtynyt mihinkään Constantiusta vastaan. Vain Lactantiuksen spekulaatioita.
3 Qui (S) cum graviter laboraret (P), miserat litteras, ut filium suum Constantinum remitteret (SP), quem iam dudum .
Kun hän (=Constantius) raskaasti oli kärsinyt (sairaudesta), hän oli lähettänyt kirjeen, että hän (=Galerius) lähettäisi takaisin hänen poikansa Konstantinuksen, jota jo kauan oli pyytänyt turhaan takaisin.

Repeto, repetivi/petii, repetitum 3 – vaatia takaisin

4 Ille vero nihil minus volebat.
Mutta tuo (=Galerius) ei mitään vähemmän halunnut.

Nam et in insidiis saepe iuvenem adpetiverat (SP), quia palam nihil audebat (SP), ne contra se arma civilia et, quod maxime verebatur, odia militum concitaret (SP), sub obtentu exercitii ac lusus feris illum obiecerat (SP), 5 sed frustra, quoniam dei manus (S) hominem protegebat (P).
Sillä myös hän (=Galerius) oli usein tavoittellut nuorukaista (=nuorukaisen henkeä) salajuonella, koska hän ei uskaltanut mitään avoimesti, jotta ei kiihottaisi itseään vastaan sisällissotaa ja sotilaiden vihoja, jota hän pelkäsi eniten, ja harjoituksen ja leikin/kisan/kilpailun varjolla hän oli heittänyt hänet villipetojen eteen, mutta turhaan, sillä jumalan käsi suojeli (tätä) ihmistä.

Adpeto = appeto – tavoitella
Insidiae, arum – salahanke
Arma, orum – aseet, sota, sotavoima
Vereor, veritus sum 2 – varoa, pelätä
Obtentus, us – varjo, tekosyy, veruke
Exercitium – harjoitus
Lusus, us – leikki
Obicio, obieci, obiectum 3 – asettaa vastaan, viskata eteen, panna alttiiksi
Protego, texi, tectum 3 – peittää, suojella

Qui (S) illum de manibus eius liberavit (P) in ipso cardine.
Joka/se (= jumalan käsi) vapautti/pelasti hänet hänen (=Galeriuksen) käsistään itse pääkohdassa (=suurimmassa vaarassa).

Cardo, cardinis – kääntöpiste, napa; pääkohta, pääsyy

Namque saepius cum iam diu negare non posset (SP), dedit (SP) illi sigillum inclinante iam die (abl. abs.) praecepitque (SP), ut postridie mane acceptis mandatis (abl. abs.) proficisceretur (SP), vel ipse illum occasione aliqua retentaturus (app. partis. fut.) vel praemissurus (app. partis. fut.) litteras, ut a Severo teneretur.
Ja sillä useammin/hyvin usein anottuna kun hän ei enää kauemmin voinut kieltää (siis: Konstantinusta lähtemästä), hän antoi tälle matkustusluvan jo päivän päättyessä ja määräsi, että seuraavana päivänä varhain tämä lähtisi varustetuin määräyksin/ohjein – joko itse aikoen pidätellä tätä jollakin tilaisuudella/tekosyyllä tai aikoen lähettää kirjeen, jotta tätä pidäteltäisiin Severuksen toimesta.

Sigillum – sinetti; tässä: lupa käyttää keisarillista posti/hevostenvaihtojärjestelmää
Inclino – kallistaa, taivuttaa; refl. kallistua, taipua
Proficiscor, profectus sum 3 – lähteä
Mandatum – toimeksianto, ohje
Afficio, affeci, affectum 3 – varustaa, tuottaa
Retineo, retinui, retentum 2 – pidättää, pysyttää
Onko Lactantiuksella vaikeuksia selittää, miksi Galerius päästi Konstantinuksen noin vain menemään?

6 Quae cum ille (S) prospiceret (P), quiescente iam imperatore post cenam properavit (SP) exire sublatisque per mansiones multas omnibus equis publicis (abl. abs.) evolavit (SP).
Nämä (asiat) kun hän (=Konstantinus) aavisti, keisarin jo levätessä päivällisen jälkeen hän kiirehti menemään ja pakeni vietyään pois kaikki julkiset hevoset kautta monien pysähdyspaikkojen/monista pysähdyspaikoista.

Prospicio , prospexi, prospectum 3 – katsella eteenpäin, nähdä kauas, varoa, aavistaa
Tollo, sustuli, sublatum 3 – nostaa ylös, poistaa, viedä pois
Mansio (< maneo, mansi, mansum – jäädä) – virallinen pysähdyspaikka, jossa vaihdettiin hevoset, keisarillisen keskushallinnon ylläpitämä virkamiesten matkustelua varten. Evolo 1 – lentää ulos

7 Postridie imperator cum consulto ad medium diem usque dormisset, vocari eum iubet.
Seuraavana päivänä kun keisari oli nukkunut tarkoituksella keskipäivään saakka, hän käski kutsua tämän.

Consulto – tahallaan, harkiten
Historiallinen preesens

Dicitur ei post cenam statim profectus (esse) (n.c.i).
Hänelle kerrotaan tämän lähteneen heti päivällisen jälkeen.
Indignari ac fremere coepit.
Hän alkaa suuttua ja ulvoa.

Indignor – olla pahoillaan
Fremo, ui 3 – hirnua, kiljua, ulvoa

Poscebat equos publicos, ut eum retrahi faceret.
Hän yritti vaatia julkisia hevosia, jotta hän haetuttaisi tämän takaisin.

Imperfectum de conatu – yrittämistä ilmaiseva (jää yritykseksi)
Viittaa e.m. pysähdyspaikkojen ja hevosten vaihtopaikkojen järjestelmään.

Nudatus (esse) (n.c.i) ei cursus publicus nuntiatur.
Hänelle ilmoitetaan, että julkinen hevostenvaihtojärjestelmä (on) tyhjennetty paljaaksi.

Nudo 1 – paljastaa, ryöstää paljaaksi
Cursus publicus: Viittaa e.m. pysähdyspaikkojen ja hevosten vaihtopaikkojen järjestelmään. Myös posti- ja lähettijärjestelmä.

Vix lacrimas tenebat.
Hän tuskin sai pidäteltyä kyyneleitä.

8 At ille (S) incredibili celeritate usus pervenit (P) ad patrem iam deficientem, qui ei militibus commendato imperium per manus tradidit.
Mutta tuo (=Konstantinus) uskomatonta nopeutta käyttäen/käytettyään saapui jo riutuvan isän luo, joka siirsi keisarinvallan käsien kautta/käsistään hänelle sotilaille suositellulle/jota hän suositteli sotilaille.

Deficio, defeci, defectum 3 – luopua, loppua, riutua
Commendo 1 – jättää haltuun; suositella

Atque ita in lecto suo requiem vitae, sicut optabat, accepit.
Ja niin vuoteellaan hän (=Constantius) sai elämästään levon/rauhan, kuten hän toivoi.

Siis Constantius kuoli rauhassa: Lactantiuksen agendan mukaan Constantius on tetrarkeista ainoa, joka saa onnellisen ja rauhallisen lopun.

9 Suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos cultui ac deo suo reddere.
Otettuaan keisarivallan Konstantinus Augustus ei mitään huolehtinut ennemmin kuin kristittyjen palauttamista kultilleen ja jumalalleen.

Eli: Konstantinus palauttaa kristityille heidän oikeutensa kulttiinsa. Tätä useat tutkijat pitävät myöhempänä lisäyksenä.

Haec fuit prima eius sanctio sanctae religionis restitutae (gen. obiectivus).
Tämä oli hänen ensimmäinen määräyksensä pyhän uskonnon palauttamiseksi.

Restituo, restitui, restitutum 3 – palauttaa, saattaa entiselleen

Taustaa: Konstantinuksen pako mainitaan muissakin lähteissä. Eri syitä (vallantavoittelu, oman hengen pelastaminen) esitetty lähteiden mukaan. Lactantiuksen kertomus on vahvasti dramatisoitu. Constantius ei suinkaan ollut tekemässä heti kuolemaa.
Konstantinus liittyi isänsä Constantiuksen joukkoihin Galliassa (Boulognessa), tilanteessa, jossa Constantius valmisteli lähtöä Britanniaan (Paneg. 6.7.5) ja Konst. Osallistui sotaretkeen piktejä ja skotteja vastaan. Sitten Constantius kuoli Eboracumissa/Eburacumissa (Yorkissa).

[25]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Konstantinus lähettää keisarillisen kuvansa Galeriukselle. Empimisen jälkeen Galerius hyväksyy Konstantinuksen, koska pelkää tämän tulevan sotajoukkojen tuella. Vastentahtoisesti hän lähettää purppuran Konstantinukselle, josta hän suostuu tekemään Caesarin, mutta ei Augustusta. Augustukseksi tulee Severus.
Uusi tetrarkia: Galerius – Severus Augusti
Maximinus Daia – Konstantinus Caesares
 

[26]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Seuraava sotkun aiheuttaa Maxentius (Maximianus Herculiuksen poika ja Galeriuksen vävy). Maxentius huudetaan keisariksi Roomassa. Galerius lähettää Severuksen vaatimaan valtaa takaisin.
Huom. Maxentius on samanlaisessa tilanteessa kuin Konstantinus.
Maxentius lähettää purppuran isälleen Maximianus Herculiukselle, joka on vetäytynyt eläkkeelle Campaniaan. Maximianus ottaa Augustuksen tittelin innokkaana takaisin. Severuksen sotilaat siirtyvät Maxentiuksen puolelle. Severus pakenee, jää vangiksi, tappaa itsensä avaamalla verisuonensa.
 

[27]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Maximianus lähtee Galliaan ja antaa tyttärensä Faustan vaimoksi Konstantinukselle (ja pyrkii siis näin liittoon Konstantinuksen kanssa). Galerius puolestaan etenee Italiaan, yrittää Roomaan, mutta Rooman asukkaat ovat kääntyneet häntä vastaan. Galerius joutuu vetäytymään ja pakenemaan suuressa kaaoksessa. Galeriuksen joukot tuhoavat pakomatkallaan Italiaa (kuvaus tästä). Galerius vetäytyy omille alueilleen (Illyricum, Thrakia, Bithynia).
Taustaa: Maxentius tunnusti Konstantinuksen herruuden. Maximianus ja Maxentius olivat siis väleissä ja liitossa. Konstatinus suhtautui hyväksyvästi Maximianuksee, mistä merkkinä esim. piirtokirjoituksia (CIL XII 5504-5525), joissa Severus nimi on pyyhitty pois ja rahoja, joissa K. ja Maximianus esiintyvät yhdessä v. 307.
 

[28]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Maximianus palaa Italiaan ja hallitsee yhdessä poikansa Maxentiuksen kanssa. Maxentiuksella on kuitenkin ylin valta, ja Maximianus kadehtii tätä pojaltaan ja alkaa vehkeillä tätä vastaan. Lopulta käy niin, että sotilaiden tuella Maxentius karkottaa isänsä Roomasta.
Tausta: Tapahtumat on ajoitettu huhtikuulle v. 308.

[29]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Nyt Maximianus  liittoutuu poikansa vihollisen Galeriuksen kanssa. Galerius nostaa Liciniuksen kuvioista poistuneen Severuksen tilalle. Nyt valtakunnassa on kuusi hallitsijaa: Galerius ja Licinius (Augusti), Konstantinus ja Maximinus Daia (Caesares) ja Maxentius Roomassa, ja Maximianus.
Taustaa: Tapahtumat v. 307 loppupuolella. Licinius saa keisarin purppuran 11.11.308.

  • Galerius ja Licinius (Augusti), (Galerius Illyricum ym; Licinius Pannonia)
  • Konstantinus ja Maximinus Daia (Caesares) (Konstantinus: Gallia, Britannis; Maximinus: Syyria, Egypti)
  • Maxentius Roomassa (“hostis rei publicae”)
  • Maximianus …

Maximianuksen suunnitelmat menevät myttyyn ja hän lähtee Galliaan vävynsä Konstantinuksen luo ja luopuu purppurastaan, Lactantiuksen mukaan voidakseen hämätä Konstantinusta ja vehkeilläkseen tehokkaammin tätä vastaan.
Konstantinus lähtee taistelemaan frankkeja vastaan. Sillä aikaa Maximianus nappaa vallan (purppuran takaisin, purpuram sumit).
Taustaa: Konstantinus on sotaretkeen keskittynyt nyk. Kölnin seudulla. (Maximianus ottaa keisarin purppuran jo kolmatta kertaa.).
Konstantinus palaa pikaisesti takaisin, Maximianus pakenee Massiliaan (nyk. Marseilles), jota Konstantinus piirittää.  Lactantius kuvaa Konstantinuksen lempeänä Maximianusta kohtaan (non aspere nec hostiliter). Massilialaiset avaavat porttinsa Konstantinukselle. Maximianukselta riistetään keisarinviitta, mutta hän saa pitää henkensä.
Taustaa: Eräs ylistyspuhe (Panegyyri VI (VII)) puhuu Konstantinuksen clementiasta piiritettyjä ja Maximianusta kohtaan.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.