Luvut 19-21

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[19]

Cum haec essent constituta, proceditur Kalendis Mais.
Kun nämä (asiat) oli päätetty, edettiin toukokuun ensimmäiseen päivään.

Procedo, cessi, cessum 3 – edetä, kulua, edistyä
Consecutio temporum: sivul. konj. pluskv. – pääl. hist. prees.

Constantinum omnes intuebantur, nulla erat dubitatio; milites qui aderant et primores militum electi et acciti ex legionibus in hunc unum intenti (app.) gaudebant, optabant, et vota faciebant.
Kaikki katselivat Konstantinusta; ei ollut yhtään epäilystä; sotilaat, jotka olivat läsnä, ja (muista) legioonista valittu ja kutsuttu sotilaiden parhaimmisto kiinnittyneinä/keskittyneinä tähän yhteen (=Konstantinukseen) iloitsivat, toivoivat ja tekivät toivomuksia (hänen puolestaan).

intueor, intuitus sum – katsella, ajatella, miettiä (> intuitio)
primoris, e, esiintyy yleensä monikossa primores – ensimmäiset, etummaiset, parhaimmat
accio 4 – kutsua, kutsuttaa, noutaa
votum – uhrilupaus, rukous

2 Erat locus altus extra civitatem ad milia fere tria, in cuius summo Maximianus ipse purpuram sumpserat, et ibi columna fuerat erecta cum Iovis signo.
Melkein kolme peninkulmaa (= 4,5 km) päässä kaupungin (=Nikomedeia) ulkopuolella oli korkea paikka, jonka huipulla Maximianus itse (=Galerius) oli ottanut vastaan purppuran (=keisariuden), ja siellä oli pystytetty pylväs Juppiterin merkin kanssa.

milia (passuum) = tuhat jalkaparia = roomalainen peninkulma = 1,5 km
tässä 3 x 1,5 km = 4,5 km

Eo pergitur (hist. prees.).
Sinne pyritään (=kuljettiin).

3 Contio militum convocatur.
Kutsutaan kokoon sotilaiden kokous.

contio – kansankokous, sotaväenkokous

Incipit senex cum lacrimis, alloquitur milites: se invalidum esse, requiem post labores petere, imperium validioribus tradere, alios Caesares subrogare.
Aloittaa vanhus (=Diocletianus) kyynelin, puhuu sotilaille: olevansa heikko, pyytävänsä/tarvitsevansa lepoa töiden/vaivojen jälkeen, siirtävänsä keisarivallan vahvemmille, antavansa valita toisia Caesareita/Caesareiksi.

alloquor, allocutus sum 3 – puhutella
invalidus – heikko, voimaton
subrogo – ehdottaa valittavaksi sijaan, antaa valita sijaan

Summa omnium expectatio, quid afferet (I fut.).
Hyvin suuri on kaikkien odotus siitä, mitä hän tulee ilmoittamaan.

affero, attuli, allatum – tuoda, ilmoittaa

4 Tunc repente pronuntiat Severum et Maximinum Caesares; obstupefiunt omnes.
Sitten yhtäkkiä hän ilmoittaa Severuksen ja Maximinuksen Caesareiksi; kaikki tulevat hämmästyneiksi/hämmästyvät.

ob-stupe-facio, feci; pass. obstupefio, obstupefactus sum – hämmästyttää

In tribunali Constantinus adstabat susum.
Lavalla Konstantinus seisoi ylhäällä;

tribunal – (tuomarin) koroke, (päällikön) lava
susum = sursum – ylöspäin, ylös, ylhäällä

Haesitare inter se num Constantini immutatum nomen (S) esset (P), cum in conspectu omnium Maximianus (S) manum retrorsus extendens (app.) protraxit (P) a tergo Daiam Constantino repulso (abl. abs.) et exutum vestem privatam constituit (P) in medium.
(He=sotilaat) epäröivät keskenään, josko/oliko Konstantinuksen nimi muutettu, kun kaikkien näkyvillä Maximianus (=Galerius) ojentaen kätensä vastaan/käsi vastaan ojennettuna veti esiin selän takaa Daian – työnnettyään syrjään Konstantinuksen – ja yksityisestä asusta luopuneen (Daian) asetti keskelle.

Infinitiivin käyttö tässä: infinitivus historicus
retrorsum / retrorsus – takaisinpäin, vastaan
protraho, traxi, tractum – vetää perässään, saattaa päivänvaloon, paljastaa
repello, reppuli, repulsum 3 – työntää takaisin, torjua, hylätä
exuo, exui, exutum 3 + akk. – riisua, luopua
constituo, constitui, constitutum 3 – asettaa, järjestää, pystyttää

Mirari (P) omnes (S) qui esset, unde esset.
Kaikki ihmettelivät, kuka hän oli, mistä hän tuli/oli kotoisin.

Kaikki siinä ihmettelemään …
mirari: infinitivus historicus
Lactantius haluaa osoittaa tällä, että Maximinus Daia oli täysin tuntematon (ja mitätön).

5 Nemo (S) tamen reclamare ausus est (P) cunctis insperatae novitate rei turbatis (abl. abs).
Kukaan kuitenkaan ei uskaltanut huutaa takaisin, kaikkien tultua hämmentyneiksi ei-toivotun asian uutuudella/ei-toivotun uutisen hämmentäessä kaikkia.

reclamo – huutaa takaisin, vastustaa (äänekkäästi) (> reclamatio – vastalause)

Huic purpuram Diocetianus (S) iniecit (P) suam quam se exuit, et Diocles iterum factus est.
Tälle (=Daialle) Diocletianus puki päälle purppuransa, jonka riisui itseltään; ja hänestä tehtiin/tuli jälleen Diocles.

inicio, inieci, iniectum 3 – viskata sisään; panna päälle
exuo, exui, exutum 3 + akk. – riisua, luopua
Diocles oli Diocletianuksen nimi ennen keisariksi nousua.

6 Tum descenditur, et reda per civitatem veteranus rex (S) foras exportatur (P) in patriamque dimittitur (P).
Sitten laskeudutaan alas, ja matkavaunuilla eläkkeelle lähtenyt kuningas kuljetetaan läpi kaupungin ulos ja lähetetään kotimaahan.

reda = raeda – nelipyöräiset matkavaunut (> raedarius – ajaja) (yksinkertaiset vaunut; viittaa yksinkertaiseen matkustustapaan; ei enää keisarillisesti)
foras – ulos (sananmuk. ovelle, oven eteen)
in patriam: Diocletianus vetäytyi viettämään eläkepäiviä palatsiinsa Spalatossa (nyk. Split, Kroatiassa).

Daia (S) vero sublatus nuper a pecoribus et silvis, statim scutarius, continuo protector, mox tribunus, postridie Caesar, accepit (P) Orientem calcandum et conterendum, quippe qui neque militiam neque rem publicam sciret, iam non pecorum, sed militum pastor.
Daia puolestaan/sitä vastoin, äskettäin karjalauman keskeltä ja pystymetsästä nostettu, heti vartiosotilas, viipymättä upseeri, pian sotatribuuni/upseeri, seuraavana päivänä Caesar, otti vastaan/sai Orientin sorrettavakseen ja riistettäväkseen, Daia, joka todella ei tuntenut sotilasasioita eikä valtion asioita, ei enää karjan vaan sotilaiden paimenena.

tollo, sustuli, sublatum 3 – nostaa, kohottaa
scutarius – vartiosotilas, sananmuk. kilvenkantaja (< scuta – kilpi) continuo – heti, viipymättä protector – henkivartija, myöh. room. armeijassa upseeri Väheksyvä suhtautuminen Daiaan: nopea ansioton eteneminen. Kuvaa myös sotilasuran merkitystä nousussa: Rooma sotilasvalta calco 1 – polkea, tallata, sortaa contero, trivi, tritum 3 – jauhaa hienoksi, kuluttaa, rasittaa quippe – kyllä, todella, muka, tietysti, näet

HYPÄTÄÄN YLI
[20]

Referaatti: Galerius on saanut aikaan Diocletianuksen ja Maximianuksen poisajamisen (senibus expulsis). Diocletianuksen ja Maximianuksen luovuttua vallasta, Galerius alkaa käyttäytyä ja toimia kuin ainoa hallitsija. Galerius odottaa toisen Augustuksen, Constantiuksen, kuolemaa, koska tämä sairastaa ja heikkenee. Kuvaan astuu myös henkilö nimeltä Licinius, josta tulee myöhemmin Konstantinuksen kanssahallitsija ja viimeinen kilpailija, jonka hän voittaa v. 325. Lactantiuksen mukaan Licinius oli Galeriuksen vanha kaveri, jonka hän suunnitteli Augustukseksi Constantiuksen tilalle. (Samoin poikaansa Candidianusta seuraajaksi).
[21]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Galeriuksen tyrannimaisuus, Galerius matkii Persian kuninkaita ja riistää ihmisiltä heidän vapautensa. Jalosukuisia miehiä ja naisia vangitaan ja kidutetaan ym. Kuvauksia kidutuksista, esim. polttamalla. (Eli siis Galeriuksen pahuus leviää koskemaan myös muita kuin kristittyjä).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.