Luvut 1-3

LUCII CAECILII LIBER AD DONATUM CONFESSOREM DE MORTIBUS PERSECUTORUM

Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

Otsikko:
Lactantiuksen nimi: Lucius Caecilius Lactantius
Donatus confessor: omistettu Donatus-nimiselle kristitylle. Confessor (tunnustaja) viittaa siihen, että oli ‘uskonsa todistanut’ vainojen aikana (ei marttyyri, koska on jäänyt eloon).

[1]

Audivit (P) dominus (S) orationes tuas, Donate carissime, quas in conspectu eius per omnes horas fratrum nostrorum, qui (S) gloriosa confessione sempiternam sibi coronam pro fidei meritis quaesierunt (P).
Rakas Donatus, Herra on kuullut sinun rukouksesi, joita vuodatit joka päivä kaikki hetket läpeensä hänen edessään, ja muiden meidän veljiemme (rukoukset), jotka ovat hankkineet itselleen kunniakkaalla (uskon) tunnustumisella ikuisen (kunnia)seppeleen/kruunun uskonsa puolesta ansioista/ansioilla.

Fundebas – impf. viittaa toistuvaan toimintaan
Conspectus, us – katsominen, katse, in conspectu – näkyvissä
Quaero, quaesivi, quaestum – etsiä, kysyä, pyytää, kaivata, vaatia, hankkia

2 Ecce, adtritis omnibus adversariis, restituta per orbem tranquillitate, profligata nuper ecclesia (S) rursum exurgit (P) et maiore gloria templum (S) dei, quod ab impiis fuerat eversum, misericordia domini fabricatur (P).
Kas, kaikkien vastustajien tultua tuhotuiksi/nyljetyiksi (abl. abs.), rauhan tultua palautetuksi (abl. abs.) kautta maanpiirin, äsken nujerrettu kirkko jälleen nousee pystyyn/toipuu ja suuremmalla kunnialla jumalan temppeli, joka jumalattomien toimesta oli tuhottuna, Herran armosta rakennetaan.

Attero, attrivi, attritum 3 – hangata, kuluttaa, nylkeä, heikontaa
Profligatus – sortunut (< profligo 1 – lyödä maahan, nujertaa) Exurgo = exsurgo, exsurrexi, exsurrectum – nousta pystyyn, kohota, tointua Impius – epähurskas, jumalaton Everto, eversi, eversum – kääntää nurin, tuhota

3 Excitavit (P) enim deus (S) principes qui (S) tyrannorum nefaria et cruenta imperia resciderunt (P), humano generi providerunt (P), ut iam quasi discusso tristissimi temporis nubilo mentes omnium pax (S) iucunda et serena laetificet (P).
Sillä jumala on kehottanut/yllyttänyt/käskenyt keisareita, jotka ovat peruuttaneet tyrannien rikolliset ja julmat/veriset käskyt, ovat huolehtineet/varmistaneet ihmissuvulle, niin että (ut consecutivum) (nyt) jo ikäänkuin, mitä synkimmän ajan pilven tultua hajoitetuksi (abl. abs.), ihana ja tyyni rauha ilahduttaa (konj. prees.) kaikkien mieliä.

Excito 1 – ajaa liikkeelle, kutsua esiin, herättää, yllyttää, kehottaa
Rescinco, rescidi, rescissum 3 – repiä jälleen rikki, purkaa
Nefarius (< ne-fas – rikos, ei lupa) – rikollinen, jumalaton Cruentus (< cruor, oris – veri) – verinen, veren tahraama Discutio, discussi, discussum 3 – särkeä, hajoittaa

Tässä Lactantius viitannee Konstantinukseen ja Liciniukseen: Licinius ja Konstantinus olivat vielä kavereita. Licinius oli viimeinen kilpailija, jonka Konstantinus kukisti v. 324. Lactantius kuvaa Liciniuksen positiivisessa valossa kirjan lopussa (Licinius ja Konstantinus yhdessä julkaisevat ns. Milanon ediktin v. 313 ja Licinius määrää armeijalleen yhdelle jumalalle osoitetun rukouksen).

4 Nunc post atrae tempestatis violentos turbines placidus aer(S) et optata lux (S) refulsit (P). Nunc placatus servorum suorum deus (S) iacentes et afflictos caelesti auxilio sublevavit (P), nunc maerentium lacrimas extincta impiorum conspiratione detersit (P).
Nyt pimeän myrskyn rajujen pyörteiden jälkeen tyyni ilma (on) ja toivottu valo on säteillyt. Nyt leppyneenä/lepyttämänä (app.) palvelijoidensa rukouksista (abl. instr.) jumala on helpottanut voimattomia ja lyötyjä taivaallisella avulla, nyt hän on pyyhkinyt pois surevien kyyneleet jumalattomien salaliiton tuhouduttua (abl. abs.) / tuhotulla salaliitolla (abl. instr.).

Refulgeo, refulsi 2 – säteillä
Turbo, turbinis – kierre, pyörre, myrsky
Sublevo 1 – nostaa ylös, helpottaa, auttaa
Iaceo, iacui 2 – maata, olla kukistunut, olla vaipununeena, olla voimaton
Affligo, afflixi, afflictum – lyödä
Detergo, detersi, detersum 2 – pyyhkiä pois
Extinguo = exstinguo, exstinxi, exstinctum 3 – sammuttaa, tukahduttaa

Jumalan leppyminen – jumala on siis vihastunut. Vrt. Eusebios Caesarealaisen Kirkkohistoriassa näkemys jumalan vihasta. (Lisää jumalattomien rangaistuksista-genrestä myöhemmin).

5 Qui insultaverant deo, iacent, qui templum sanctum everterant, ruina maiore ceciderunt, qui iustos excarnificaverant, caelestibus plagis et cruciatibus meritis nocentes animas (O) profuderunt (P).
Ne, jotka olivat loukanneet jumalaa, makaavat (maassa = kukistettuina); ne, jotka olivat tuhonneet pyhää temppeliä (=kirkkoa), kaatuivat (vielä) suuremmalla häviöllä/romahduksella; ne, jotka olivat kiduttaneet oikeamielisiä (ihmisiä), hävittivät vahingolliset mielensä/sielunsa/henkensä taivaallisilla iskuilla ja ansaituilla kidutuksilla.

Everto, eversi, eversum – kääntää nurin, tuhota
Ruina (< ruo – syöksyä, suistua) – putoaminen, suistuminen, romahdus Excarnifico 1 – kiduttaa kuoliaaksi Profundo, profudi, profusum – vuodattaa, hävittää Plaga, ae – isku, haava Cruciatus, us - kidutus Pääidean esittely: Vainoojat ovat saaneet lopulta ansaitun rangaistuksensa.

6 Sero id quidem, sed graviter ac digne.
Myöhään se/sen tosin, mutta raskaasti ja ansaitusti/rikoksenmukaisesti.

Dignus + abl. – arvoinen, ansaitseva, sopiva

7 Distulerat (P) enim poenas eorum deus (S), ut ederet (P) in eos magna et mirabilia exempla, quibus posteri discerent et deum esse unum et eundem iudicem digna vid supplicia impiis ac persecutoribus inrogare.
Sillä jumala lykkäsi heidän rangaistuksiaan, jotta hän ilmaisisi/julistaisi heissä suuria ja ihmeellisiä esimerkkejä, joista jälkipolvet oppisivat, että (a.c.i) jumala on yksi (ainoa)/hän on yksi (ainoa) jumala ja että (a.c.i) sama tuomari määrää kostajan arvoiset rangaistukset jumalattomille ja vainoojille.

Differo, distuli, dilatum – viedä erilleen, lykätä, viivyttää
Edo, edidi, editum 3 – päästää ilmoille, julkaista, julistaa
Irrogo 1 – ehdottaa, esittää, tuomita
Vindex, dicis – suojelija, kostaja, rankaisija

8 De quo exitu tificari placuit, ut omnes qui (S) procul remoti fuerunt (P) vel qui (S) pturi sunt (P), scirent (P) quatenus virtutem ac maiestatem suam in exdis delendisque nominis sui hostibus deus (S) summus ostenderit (P).
Joiden (=näiden) tuhosta kirjoituksella/kirjoittamalla päätin todistaa, jotta (ut finale) kaikki, jotka ovat olleet kaukana etäisiä tai jotka myöhemmin ovat tulevia, tietäisivät kuinka kauan/kuinka pitkälle/missä määrin korkein jumala osoittaa voimaansa ja majesteettisuuttaan nimensä vihollisten tukahduttamisessa (ger:vi) ja tuhoamisessa (ger:vi).

Placet + dat. – päättää. P.o: mihi placuit
Quatenus – niin kauas kuin, kuinka pitkälle, kuinka kauan, mikäli, sikäli kuin, koskapa
Extinguo = exstinguo, exstinxi, exstinctum 3 – sammuttaa, tukahduttaa

Ab re ta est, si a principio, ex quo est ecclesia constituta, qui fuerint persecutores et quibus poenis in eos caelestis iudicis severitas (S) vindicaverit (P), exponam (SP).
Eikä kuitenkaan ole sopimatonta, jos esitän (konj. prees.) alusta lähtien, jolloin kirkko on muodostunut, ketkä olivat olleet (konj. perf.) sen vainoojia ja millä rangaistuksilla heitä taivaallisen tuomarin ankaruus oli rangaissut (konj. perf.).

Esim. sanonta: Ab re visum est – näytti epäedulliselta, sopimattomalta
Vindico 1 – pelastaa, suojella, kostaa, rangaista
Kristillisen historiankäsityksen kehittyminen: käsitys jatkuvasta vainosta alusta Konstantinukseen saakka. Tässä kuitenkin Lactantius myöntää rauhan jaksot.

[2]

HYPÄTÄÄN YLI
Referoi sisältö: Tiberiuksen hallituskauden lopulla Jeesuksen ristiinnaulitseminen ym. Kirkon varhaisvaiheet: apostolit perustavat yhteisöjä joka provinssiin ja kaupunkiin. Neron hallituskaudella Pietari tulee Roomaan. Keisari Nero kääntyy kristinuskoa vastaan (Lactantius selittää syyksi: suuri joukko, magna multitudo, kääntyy pois ‘idolien kultista’ ja siirtyy uuteen uskontoon). Nero, execrabilis et nocens tyrannus, yrittää tuhota kirkon. Lactantiuksen mukaan Nero on ensimmäinen, joka vainoaa kirkkoa. Pietarin ristiinnaulitseminen ja Paavalin teloitus. Mutta Nero ei jää rankaisematta: nec tamen habuit impune. Hänet syöstään vallasta ja hän katoaa. Edes hautapaikkaa ei tunneta, ja tämä on saanut jotkut hullut ihmiset ajattelemaan, että Nero on jossain kaukana elossa ja palaa ja on Antikristuksen/paholaisen edeltäjä.

  • Antiikissa vallinnut legenda Neron paluusta (ettei Nero ollutkaan kuollut v. 68 vaan kadonnut esim. Parthiaan ja palaisi sotajoukon kanssa tuhoamaan Rooman), 1. vuosisadan loppupuolelta 400-luvulle. Vitelliuksen, Tituksen ja Domitianuksen kausina esiintyi ainakin kolme vallantavoittelijaa Neroina. Kristityt omaksuivat legendan ja pitivät Neroa Antikristuksena tai edeltäjänä

[3]

HYPÄTÄÄN YLI
Referoi sisältö: Joitakin vuosia Neron jälkeen nousi toinen tyranni, Domitianus, joka sai hallita rauhassa, vaikka tyrannisoi alamaisiaan, kunnes kääntyi kristittyjä vastaan (tausta-ajatus: tämä koitui hänen tuhokseen). Sai rangaistuksensa: tuhoutui: tuli murhatuksi omassa palatsissaan, hänen nimensä muisto pyyhittiin pois (siis damnatio memoriae). Senaatti ei jättänyt hänen patsaitaankaan eikä piirtokirjoituksia näkyviin. Kirkko sen sijaan (Lactantiuksen mukaan) jälleen kukoisti. Seuraavien monien hyvien keisareiden aikana kirkko ei kärsinyt hyökkäyksistä ja levisi itään ja länteen. Mutta pitkään kestänyt rauha rikkoontui.

  • Kristillinen itseymmärrys leviämisestä: vääjäämätön voittokulku. Kristuksen syntymän ja Augustuksen hallituskauden, kristinuskon ja Rooman, mystinen yhteys.
  • Domitianus (keisarina 81-96), leimattiin antiikissa pahojen keisareiden joukkoon, moderni tutkimus on “rehabilitoinut” Domitianusta: kelvollinen hallinto. Murhattiin v. 96. Domitianus esiintyy kristillisissä lähteissä kristittyjen vainoojana (jotkut ovat tulkinneet Johanneksen ilmestyksen pedon Domitianukseksi, jotkut Neroksi). Jotkut tutkijat katsovat ettei Domitianuksen aikana ollut vainoja (tai hyvin vähän). Asiasta kiistellään.
  • Domitianuksen leimaaminen vainoojaksi liittynee tendenssiin leimata roomalaisten jo pahoiksi leimaamat keisarit myös vainoavat kristittyjä. Eli: paha keisari vainoaa kristittyjä – kristittyjä vainoava keisari on paha.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.